Arsacal
button
button
button


Theologiestudenten Nederland bijeen in Rolduc over Maria

Theologisch symposium

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 7 november 2017
Sterre der Zee
Sterre der Zee
Bijeen voor de lezingen
Bijeen voor de lezingen
Met Apost. Nuntius, studieprefect dr. J. Tercero Simòn en rector St. Kielek
Met Apost. Nuntius, studieprefect dr. J. Tercero Simòn en rector St. Kielek

Op het hoogfeest van Sint Wil­li­brord, 7 november, vond in het groot­semi­narie Rolduc in Kerkrade, een theologisch symposium plaats voor alle theologie­stu­denten aan katholieke dag­oplei­dingen. Bijna alle priester­stu­denten waren er aanwezig. Nuntius Aldo Cavalli was er voor de heilige Mis.

In totaal waren er 97 studenten en enkele docenten die aan het symposium hebben deelgenomen dat over Maria ging vanwege het honderdjarige jubileum van Fatima. De priester­stu­denten van de verschillende bisdommen namen deel en de meeste rectoren (decaan Marcel Sarot van de TST, rector Walter Broeders van Rotterdam, Norbert Schnell van Bovendonk, rector Jeroen de Wit en natuurlijk rector Lambert Hendriks van Rolduc waren er evenals rector Luc Georges en Stanislaw Kielek van de beide Redemptoris Mater-seminaries; anderen waren helaas door omstandigheden verhinderd) en andere stafleden van seminaries waren er en enkele andere docenten van de Tilburg School of Theology. Onder hen nog een priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam, dr. Archibald van Wieringen, die onlangs tot hoogleraar Oude Testament is benoemd en in maart zijn oratie zal geven. Het was de derde keer dat een dergelijk landelijk symposium werd gehouden

De dag begon met een Latijnse heilige Mis die door de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. Aldo Cavalli werd gecelebreerd. Daarna waren er drie lezingen. De eerste lezing heb ik gehouden over het thema: Welke benadering in de Mariologie? Voor het tweede Vaticaans concilie deed een benadering opgeld die vooral stil stond bij de eretitels en voorrechten van de Maagd Maria in zichzelf. Na het concilie werd de vraag of het een Christo-typische of een Ecclesio-typische Mariologie moet zijn. De eerste benadering ziet Maria vooral in haar bijzondere heilshistorische rol, als mede-werkster met Christus, de tweede ziet Maria vooral als beeld en lid van de Kerk. Ik heb betoogd dat beide benaderingen elkaar aanvullen en beide nodig zijn en in lijn met het tweede Vaticaans concilie en met de theologie van Jozef Ratzinger.

In de middag volgden nog een lezing van prof. Marcel Sarot over Maria in het proto-evangelie van Jakobus en een toelichting van dr. Bernard Hegge op verschijningen en privé-open­ba­ringen: hoe de Kerk hier mee omgaat en welk belang eraan moet/kan worden gehecht.

Tot besluit van de dag ver­plaatste het gezel­schap zich naar de basiliek van O.L. Vrouw Sterre der Zee in Maastricht, waar de groep door rector/pastoor mgr. Jan Vries werd welkom geheten voor een feestelijke Vespers. Tot besluit baden we gezamenlijk met alle seminaristen en andere theologie­stu­denten voor het beeld van de Sterre der Zee en dat vond ik toch wel een bijzondere en mooie afsluiting van deze geslaagde dag.

Terug