Arsacal
button
button
button


Bisschoppenconferentie neemt afscheid van mgr. Wiertz

Vergadering op nieuwe lokatie

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 14 november 2017
de parochiekerk van Vleuten
de parochiekerk van Vleuten
Mgr. Van den Hende spreekt de Roermondse bisschop toe
Mgr. Van den Hende spreekt de Roermondse bisschop toe
in voorbereiding op de heilige Mis
in voorbereiding op de heilige Mis

Op dinsdag 14 november vond de maandelijkse bis­schop­pen­ver­ga­dering plaats, voor het eerst op een nieuwe lokatie, in Vleuten. Voor mgr. Frans Wiertz van Roermond was het de laatste keer: op 9 december neemt hij na 24 jaar afscheid als bisschop van Roermond.

De Roermondse bisschop had berekend dat hij in die 24 jaar meer dan 500 keer voor een vergadering in het kader van de conferentie naar het noorden van ons land was gekomen. De voorzitter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. dr. Hans van den Hende, sprak de bisschop met hartelijke en geestige woorden toe en overhandigde hem namens de mede-broeders een klein geschenk. Binnen de conferentie was mgr. Wiertz verant­woor­de­lijk voor de portefeuille com­mu­ni­ca­tie en media. We zullen de bisschop met zijn opbouwende en wijze inbreng in onze vergadering missen!

Aan het einde van de vergadering vieren de bis­schop­pen gezamenlijk de heilige Eucha­ris­tie. Dit keer dus voor het eerst in de parochiekerk van Vleuten, een kerk van de architect Nicolaas Molenaar. De hulp­bis­schop van Roermond. mgr. dr. Everard de Jong, was hoofd­cele­brant en predikant. Ook hij keek terug op de bisschopsjaren van mgr. Wiertz en vierde de Mis met de teksten van het formulier uit dank­baar­heid.

Terug