Arsacal
button
button
button


Álvaro’s Diakenwijding in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 november 2017
felicitaties na afloop van de viering
felicitaties na afloop van de viering
groepsfoto van familie en bisschoppen
groepsfoto van familie en bisschoppen
Álvaro met zijn ouders
Álvaro met zijn ouders

In de grote bede­vaartskapel van het Diocesaan Heiligdom in Heiloo werd op zaterdag 18 november door mgr. dr. Jozef Punt to diaken gewijd Álvaro A. Rodríguez Luque, die zijn pastorale jaar in de parochie’s van het Westfriese land doet.

Het samen­wer­kings­ver­band waar diaken Álvaro werkzaam is, omvat De Goorn, De Weere, Hoogwoud, Obdam, Spanbroek, Ursem, Spierdijk en Zuidermeer. In deze dorpen is hij actief samen met pastoor Nico Knol en de pastoraal werkers Annemarie Smink-Van Straaten en Bert Glorie, die zich eveneens op de heilige wijdingen voorbereid.

Álvaro is afkomstig uit de prachtige Spaanse stad Cordoba en heeft vanuit het Redemptoris Mater seminarie in Nieuwe Niedorp gestudeerd aan het Sint Wil­li­brord-seminarie, dat nu in Heiloo gevestigd is. De vorige jaren heeft hij itinerantie gedaan - een missio­naire stage in het buitenland - en was hij in de parochie van Langedijk actief. Er waren dan ook veel mensen uit Langedijk bij de diaken­wijding aanwezig, evenals vele van Álvaro's nieuwe parochianen uit Westfriese dorpen als De Weere en Spanbroek. En natuurlijk was er familie en bekenden uit Spanje: ouders, verdere familie, leden van de gemeen­schap, zijn pastoor en anderen. Hoewel er maar één wijdeling was, was de kapel daarom toch zeer goed gevuld.

De diaken­wijding werd muzikaal fraai opge­luis­terd door The Bishop’s singers. Mgr. Punt stond in zijn homilie stil bij de zending en de taak van de diaken in de wereld waarin wij leven: secularisatie, decadentie, ongeloof, oorlog en geweld. De oplossing is niet water bij de wijn te doen of mooie pastorale plannen te maken, hoe goed dat ook kan zijn. Het vurig per­soon­lijk en authentiek geloof, het vertrouwen en de ontmoeting met mensen zijn daarentegen cruciaal.

Een heel aantal priesters was aanwezig om te con­ce­le­breren, ik telde er zo’n 26. Ook enkele diakens waren gekomen.

Tijdens de viering werd speciaal gebeden voor diaken Jan Klein, die in de afgelopen nacht was overleden. Hij was een trouw bezoeker van het heiligdom in Heiloo, waar hij tenminste iedere eerste zaterdag aanwezig was.

Zelf heb ik ook bijzonder gedacht aan de nieuwe diaken van het bisdom Rotterdam Daan Huntjens, die ver­schil­lende jaren op de Tiltenberg heeft gestudeerd. Ook voor hem bid ik om veel zegen!

In het Oesdom was er nog een gezellige ontmoeting en 230 genodigden waren in het seminarie van Nieuwe Niedorp aanwezig voor de maaltijd.

Van harte hoop en bid ik dat Álvaro een goede en gezegende tijd mag hebben in de Westfirese parochies en dat hij een vreugdevolle opgang naasr de priester­wijding mag kennen.

Terug