Arsacal
button
button
button


Broeders van Taizé in Amsterdam

bijeenkomst in Boom- en Nassaukerk

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 november 2017
Broeder Sebastiaan spreekt
Broeder Sebastiaan spreekt
Broeders van Taizé in Amsterdam
Broeders van Taizé in Amsterdam

Zaterdag­avond 18 november was ik bij het avondgebed van Taizé in de Nassaukerk in Amsterdam. Twee Nederlandse broeders van Taizé waren enkele dagen in Nederland en bij deze viering, waar veel jongeren naar toe waren gekomen.

In het gehucht Taizé, gelegen bij Cluny, waar ooit een grote moniale vernieuwingsbeweging vanuit ging, is een oecumensiche gemeen­schap gevestigd ie jaarlijks tienduizenden jongeren trekt. Wat is het dat deze jongeren zo aantrekt in Taizé? Een belangrijke rol speelt daarin de meditatieve zang en gebeden en psalemen die dagelijks het getijdengebed van de gemeen­schap vormen. Alles is er uiterst eenvoudig, maar er is gemeen­schap met elkaar, met de broeders en met God.

Het gebed van Taizé wordt door tal van plaatselijke groepen beleefd, zo ook in Amsterdam waar maandelijks in de Nassaukerk een avondgebed is.

Dat avondgebed had door de aanwezigheid van de broeders uit Taizé een speciaal karakter. De dag was 's middags begonnen in de Boomkerk (H. Franciscus van Assisi) bij pastoor Igno Osterhaus. Daar was een bijbelinleiding gegeven door een van de broeders met daarna onderlinge uitwisseling. Tegen de avond was het programma in de Nassaukerk voortgezet, waar ik het avondgebed heb bijgewoond en de broeders uit Taizé heb ontmoet.

De broeders hadden in de dagen in Nederland ook contact gelegd met mensen uit het onderwijs waarmee zij een ontmoeting hadden gehad. Voor hen zijn de scholen een uitgelezen middel om met jongeren in contact te komen. Jaarlijks gaan vele jongeren naar Taizé maar het is ook belangrijk voor hen als er een vervolg is op die ervaring.

Terug