Arsacal
button
button
button


Katholieke Poolse gemeenschap Amsterdam groeit en bloeit

70 jaar zielzorg voor de Poolse migranten

nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 november 2017
Katholieke Poolse gemeenschap Amsterdam groeit en bloeit
het koor
het koor
met de vicaris-generaal en medebroeder
met de vicaris-generaal en medebroeder

Op zondag 19 november vierde de Poolse gemeen­schap in Amsterdam 70 jaar zielzorg. Dit pastoraat is sinds 1987 toevertrouwd aan priesters van het Christus­ge­noot­schap voor de Poolse Emigratie en de vicaris-generaal was voor het feest overgekomen. Namens het bisdom was ik erbij aanwezig.

Pastoor Kryzstof Obiedzinski had er een groot feest van gemaakt. Op zaterdag was er een bezinningsdag met conferenties, zondags was de feestelijke Mis in de St. Paulus­kerk in Amsterdam-West met verschillende priesters, met als hoofd­cele­brant Vicaris Generaal Boguslaw Burgat. Daarna was er een ontmoeting met drankjes en hapjes en 's middags de rozenkrans van de Goddelijke barm­har­tig­heid en een concert van het koor.

Bij de H. Mis waren onder meer de Poolse ambassadeur, Marcin Czepelak, en zijn echtgenote en de consul-generaal aanwezig. Nadat ik de Poolse gemeen­schap mede namens de bisschop had gefeliciteerd met een woordje hield de ambassadeur een toespraak, waarin hij blijk gaf van zijn betrokkenheid. De dag ervoor had hij het heiligdom in Heiloo bezocht om er voor de Poolse katholieke missie te bidden.

Aan het einde van de drukbezochte viering werden drie parochianen gehuldigd die in de loop van vele jaren belangrijke bijdragen hadden gegeven aan de opbouw van de aan de heilige Geest toegewijde parochie. Ook werd de benoeming van pater Kryzstof tot coördinator van de priesters van de orde die in Nederland werkzaam zijn door de vicaris-generaal bekend gemaakt.

De bedoeling is dat een tweede priester in deze vermoedelijk grootste parochie van ons bisdom werkzaam zal zijn, want de Poolse gemeen­schap viert de Mis op een flink aantal lokaties in ons bisdom.

In mijn woordje heb ik kort mgr. Kowalczyk gememoreerd die vele jaren lang de Poolse zielzorger was en die ik goed heb gekend omdat hij in hetzelfde huis van de broeders van Saint Louis woonde als ik. Hij was een klassiek priester, altijd in toog, ook in de straten van Amsterdam, een priester ook die veel geleden had in het concentratiekamp. De Poolse gemeen­schap was toen nog in opbouw.

Van harte feliciteer ik de Poolse katholieke gemeen­schap met dit jubileum!

 

Terug