Arsacal
button
button
button


Mars voor het leven

Zaterdag 9 december in Den Haag

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 november 2017
Maria, bescherm alle kinderen!
Maria, bescherm alle kinderen!

Zelf kan ik er niet bij zijn omdat op die dag het afscheid van mgr. Frans Wiertz plaats vindt, maar ik wil er graag bekendheid aan geven: de Mars voor het leven op 9 december aanstaande. Al is het - helaas - al weer lang geleden dat abortus in ons land wettelijk mogelijk werd gemaakt, toch blijft het onbehagen bij mensen leven: Is het wel ethisch om toe te staan dat ongeboren menselijk leven wordt vernietigd?

Mijn antwoord op die vraag is natuurlijk duidelijk: nee! Ik geloof - en velen gelukkig met mij - dat ieder mens dat in de moederschoot gevlochten wordt, zoals de psalmen ons dat zo mooi zeggen, een wonder is, een schepping Gods, Zijn beeld en gelijkenis. Een vrouw kan in angst verkeren over de toekomst nu zij zwanger is en mensen van nu willen het leven graag in eigen hand hebben, ‘in control’ zijn, maar niet elke oplossing is ook werkelijk een oplossing... Met het kind in de moederschoot wordt ook een stukje kind in degene die de stap naar abortus zet, teniet gedaan... Maar we moeten een vrouw die - vaak onder druk van een man of omstandigheden - tot deze stap gekomen is, met veel liefde en begrip tegemoet treden. Zij heeft dat toen als enige uitweg gezien...

Hieronder geeft ik de inofrmatie weer over deze mars voor het leven:

Mars voor het Leven

Zaterdag 9 december 2017 vindt de jaarlijkse Mars voor het Leven in Den Haag plaats.

In het politieke centrum van Neder­land groeit jaarlijks het protest tegen de abortuswetgeving, zoals deze in Neder­land gangbaar is. Deze wet maakt jaarlijks 30.000 ongeboren kinderen tot slachtoffer. 1 op de 7 zwanger­schappen eindigt op dit moment in abortus. Het recht om te leven is Mensenrecht nummer 1. Wij geven een stem aan deze kinderen, die zelf nog geen stem hebben. Onze samenleving moet een cultuur van leven bevorderen en hulp bieden waar vrouwen in nood zijn.

Gelukkig zijn steeds meer mensen het hiermee eens en groeit de Mars al jaren in aantallen deelnemers. Steeds meer mensen vinden dat abortus geen oplossing is en staan op voor de ongeborenen! Maar dit jaar wordt speciaal: de samen­wer­kende organisaties streven dit jaar naar een grote groei in aantal deelnemers, zodat er voor ieder geaborteerd kind één man of vrouw of kind meeloopt. 30.000 mensen die hun protest laten horen op het Malieveld en biddend in stilte door de stad trekken. Katholieken en pro­tes­tan­ten trekken er samen op om elk ongeboren kind een stem te geven. Zo kan dit jaar met uw hulp een omslag betekenen op pro-life gebied.

Pro­gram­ma

10.30 - Heilige Mis (nieuwe ritus) Paschalis Baylonkerk, Wassenaarseweg 53 in Den Haag
10.30 - Heilige Mis (Tridentijnse ritus) Sint-Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65-A in Den Haag
12.00 - Pro­gram­ma op het Malieveld S.v.p. eigen lunchpakket meenemen
13.30 - De Mars voor het Leven door het centrum van Den Haag
15.30 tot 18.00 - Napro­gram­ma voor volwassenen Anna van Bueren­plein 29 in Den Haag
15.30 tot 18.00 - Napro­gram­ma voor jongeren bij de Blauwe Zusters, Korte Koediefstraat 25 in Den Haag

Zie voor een compleet pro­gram­maoverzicht en de sprekers:
stirezo.nl/event/mars-voor-het-leven

Vervoer

Busvervoer is vanuit veel plekken be­schik­baar. Meer hierover kunt u vinden op de website van stirezo. Verder wordt er in de voor­af­gaande week een Week van het Leven geor­ga­ni­seerd, waarbij er door de ver­schil­lende organisaties lezingen, presentaties en andere ac­ti­vi­teiten zullen worden geor­ga­ni­seerd. Ook u kunt hier aan meedoen. Wij hopen van harte dat u zult komen om uw stem te laten horen voor het leven!

Terug