Arsacal
button
button
button


Eedsaflegging en eerste zitting in de Signatura

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 30 november 2017
In het vliegtuig met Leo Fijen
In het vliegtuig met Leo Fijen
Het gebouw waar de Signatura is gevestigd
Het gebouw waar de Signatura is gevestigd
Plafond in het college van Santa Maria dell'Anima
Plafond in het college van Santa Maria dell'Anima

29 november heb ik aan het begin van mijn eerste zitting ten overstaan van de prefect van de Apos­to­lische Signatura, kardinaal Mamberti, de eed afgelegd waarmee ik het ambt van rechter heb opgenomen. Op de heen- en terug­reis ontmoette ik KRO’s Leo Fijen die voor opnamen in Italië was geweest.

De Signatura, officieel geheten: “Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae” (hoogste rechtbank van de Apos­to­lische Signatuur), oordeelt over administratieve beroepen die vanuit de hele wereld komen. In tijd­schriften en verzamelwerken worden uitspraken van de Signatura gepubliceerd, die gaan over thema’s als wegzending van een religieus of een priester, uitoefening van een ambt, een opgelegde straf, ver­plaatsing van een pastoor, sluiting van een kerk of een parochie, intrekking van doceerbevoegdheid en vele andere dergelijke zaken. Het gaat om beroepszaken vaak inzake een beslissing van een bisschop en het daaropvolgend beroep op een orgaan van de Romeinse curie, waarna de Signatura het laatste woord spreekt.

Voordat een rechter zijn taak begint moet hij de eed afleggen zijn taak op juiste en rechtvaardige wijze te vervullen.

Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat paus Paulus VI de Signatura een nieuwe vorm heeft gegeven en deze rechtbank de taak kreeg om de rechten van de gelovigen te beschermen.

De Signatura is gevestigd in het Palazzo della Cancelleria, dat zich in het centrum van Rome bevindt, niet ver van het bekende Piazza Navona. In datzelfde gebouw zijn ook de Romeinse Rota (beroepsrechtbank) en de Penitentiarie (voor bepaalde gewetenszaken) gehuisvest, maar de Signatura zit bovenin, het is dan ook de ‘hoogste rechtbank’!

Het was een heel kort bezoek aan Rome, met één over­nachting in het college van Santa Maria dell’Anima en een redelijk vol pro­gram­ma. Leo Fijen van de KRO was met zijn team op precies dezelfde dagen op weg om met Antoine Bodar opnamen te maken in Rome en Florence. We zien uit naar de mooie pro­gram­ma’s die daar ongetwijfeld weer uit voort zullen komen!

Terug