Arsacal
button
button
button


Zusters hernieuwen gelofte en lanceren nieuwe website

Karmelietessen in Vogelenzang

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 8 december 2017
Zusters hernieuwen gelofte en lanceren nieuwe website
Zusters hernieuwen gelofte en lanceren nieuwe website
(foto’s: Wim Koopman)
(foto’s: Wim Koopman)

Op het hoog­feest van de onblevlekte ont­van­ge­nis hebben de zusters van Casa Carmeli in Vogelenzang in een feestelijke eucha­ris­tie­vie­ring hun geloften vernieuwd. Na afloop van de viering was er een bijeenkomst waarbij ik de nieuwe website van de zusters met een muisklik mocht lanceren.

De zusters Karme­lie­tes­sen zijn anderhalf jaar geleden in Vogelenzang een zorghotel begonnen voor ouderen die tamelijk zelfstandig kunnen leven, maar mantelzorg krijgen van de zusters, mede­wer­kers en vrij­wil­lig­ers. Daarnaast vinden er regelmatig roepingen­weekenden plaats in Casa Carmeli, zoals ook dit weekeinde. Op de website wordt daarom ook daaraan ruime aandacht besteed.

De heilige Mis heb ik gevierd in concelebratie met pastoor dr. A. Hendriks, die met Casa Carmeli verbonden is en pastoor is van de Haarlemse Sint Josephkerk.

Tijdens de preek heb ik stilgestaan bij de situatie in de (westerse) wereld, die gelovige mensen droevig kan stemmen: er is veel ongeloof en wegvallen van evangelische waarden, zoals de waardering voor huwelijk en gezin. (op de terugweg in de auto hoorde ik een radiojournalist spreken over godsdienst en het geloof in een God wat hij net zo absurd vond als een ‘zondeneter’ uit de Middeleeuwen, wat toen een beroep zou zijn geweest). Toch maakt God een klein begin iedere keer opnieuw zoals in de on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria, waar Maria als nieuwe Eva aan deze wereld wordt gegeven om de Verlosser ter wereld te brengen en Hem bij te staan om alles nieuw te maken. God laat veel toe, maar Hij maakt ook alles nieuw! De mens die naar Gods beeld is geschapen heeft een geweten gekregen, een ziel en een vrije wil, waarmee hij keuzes moet maken. De on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria geeft aan dat Maria vrij was van de oerzonde die mensen laat streven naar kennis en macht en dat zij dus geheel open was voor God om de goede keuze te kunnen maken.

Terug