Arsacal
button
button
button


Kapittel bijeen

Mis, getijden en vergadering

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 8 december 2017

Op 8 december was in Haarlem het kathedraal kapittel bijeen voor een vergadering en de Mis met vespers. Waarover spraken zij?

Natuurlijk is de inhoud van de vergadering niet publiek en de leden van het kapittel moeten daarover een zekere prudentie in betrachten. Wel kan ik vermelden dat de jaarrekening en begroting ter sprake kwam en de ont­wik­ke­lingen in bisdom en kerk. De leden van het kapittel zijn priesters die door hun functie in het bisdom aan te merken zijn als adviseurs voor de bisschop. Ook heeft het kapittel enige financiele verant­woor­de­lijkheden, zoals het verlenen van goedkeuring bij grotere uitgaven. 

Na de vergadering volgde de kapittelmis in comjunctie met de vespers in de kathedrale basiliek van simt Bavo. Hierbij en bij de aansluitende maaltijd waren ook de ere-kanunniken uitgenodigd.

Terug