Arsacal
button
button
button
button


Twee bijzondere momenten uit de afscheidsviering van mgr. Wiertz

Binnenkomst en aanbieding portret

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 december 2017 - 220 woorden

Nog twee bij­zon­dere momenten uit de afscheids­mis voor de bis­schop van Roermond wil ik naar voren halen: de intochts­pro­ces­sie en de aanbie­ding van het portret van mgr. Wiertz.

Een mooi moment was de intrede­pro­ces­sie. Mgr. Wiertz was met de con­cele­branten en kar­di­naal Eijk naar het por­taal van de hoofd­in­gang van de Sint Christoffel­kathe­draal gegaan, waar hij bij de ingang ging staan. Daarna kwamen alle aanwe­zige se­mi­na­risten, diakens en pries­ters langs die dus aan hem voorbij trokken de kerk in. Opnieuw waren velen geko­men, hoewel de dag ervoor een speciale dag voor de pries­ters en diakens was geweest op de dies­vie­ring van het semi­na­rie in Rolduc. De bis­schop heeft in de voorbije jaren zeer regel­ma­tig huis­be­zoek gedaan bij de pries­ters en diakens van zijn bisdom en had ieder jaar een gesprek met alle se­mi­na­risten. Deze band met hen, die de naaste mede­wer­kers van een bis­schop zijn of wor­den, kwam op deze wijze mooi tot uiting.

Aan het einde van de vie­ring werd een portret van bis­schop Wiertz aan­ge­bo­den. Dat was na­tuur­lijk niet voor hem­zelf maar zal deel uitmaken van de portrettengalerij van de Roermondse bis­schop­pen sinds 1559 die in het bis­schophuis van Roermond hangt. Het portret is geschil­derd door Theo Kuijpers, dezelfde schil­der die een eigen­tijdse kruis­weg had geschil­derd voor de kerk in De Heeg - Maastricht waar Wiertz bouw­pas­toor was geweest (1981).

Terug