Arsacal
button
button
button


Twee bijzondere momenten uit de afscheidsviering van mgr. Wiertz

Binnenkomst en aanbieding portret

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 december 2017

Nog twee bij­zon­dere momenten uit de afscheidsmis voor de bis­schop van Roermond wil ik naar voren halen: de intochtsprocessie en de aanbie­ding van het portret van mgr. Wiertz.

Een mooi moment was de intredeprocessie. Mgr. Wiertz was met de con­cele­branten en kar­di­naal Eijk naar het portaal van de hoofd­in­gang van de Sint Christoffel­kathe­draal gegaan, waar hij bij de ingang ging staan. Daarna kwamen alle aanwezige se­mi­na­risten, diakens en priesters langs die dus aan hem voorbij trokken de kerk in. Opnieuw waren velen gekomen, hoewel de dag ervoor een speciale dag voor de priesters en diakens was geweest op de dies­vie­ring van het seminarie in Rolduc. De bis­schop heeft in de voorbije jaren zeer regel­ma­tig huis­be­zoek gedaan bij de priesters en diakens van zijn bisdom en had ieder jaar een gesprek met alle se­mi­na­risten. Deze band met hen, die de naaste mede­wer­kers van een bis­schop zijn of worden, kwam op deze wijze mooi tot uiting.

Aan het einde van de viering werd een portret van bis­schop Wiertz aangeboden. Dat was na­tuur­lijk niet voor hemzelf maar zal deel uitmaken van de portrettengalerij van de Roermondse bis­schop­pen sinds 1559 die in het bis­schophuis van Roermond hangt. Het portret is geschilderd door Theo Kuijpers, dezelfde schilder die een eigen­tijdse kruisweg had geschilderd voor de kerk in De Heeg - Maastricht waar Wiertz bouw­pas­toor was geweest (1981).

Terug