Arsacal
button
button
button


Getijdenboek voor Neocatechumenale gemeenschap Alkmaar

Getijden, wat zijn dat?

nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 december 2017
De gemeenschap na afloop van de viering
De gemeenschap na afloop van de viering

Zondag tien december was ik in Alkmaar voor een belangrijke stap van de eerste gemeen­schap van de neocatechumenale Weg in de Maria­parochie: de overhandiging van het getijdenboek en de opdracht om te bidden.

De eerste gemeen­schap van Alkmaar Noord is al geruime tijd op weg. De broeders en zusters van deze gemeen­schap hebben deze zondag een nieuwe stap gezet op de Neocatechumenale Weg, die de bedoeling heeft om de betekenis van het doopsel steeds meer bewust te laten worden.

Deze zondag vond een ritus plaats die zij hadden voorbereid tijdens zeven bijeenkomsten. In naam van de kerk mocht ik aan iedereen het getij­den­boek uitreiken met de opdracht om getijden te bidden en de lof van God te verkondigen.

Het getijdenboek bevat de dagelijkse liturgische gebedstijden, die geheel worden gebeden door de priesters en de diakens die zich op de priester­wijding voor­be­rei­den; permanent diakens bidden tenminste de lauden (morgengebed) en de vespers (avondgebed). Ook van de leden van deze gemeen­schap wordt niet verwacht dat zij geheel het getijdengebed bidden, maar wel dat onderdelen ervan een plaats krijgen in hun leven.

In de homilie heb ik gesproken over de betekenis van het gebed voor ons leven: we eren en loven God ermee en hier vindt ook een stukje van onze worsteling met God plaats: de vragen, de pijn, het verdriet waarover de psalmen - die de kern van het getijdengebed vormen - het zo dikwijls hebben, In de psalmen vinden we alle gevoelens van de gelovige en vragende mens terug, met het licht van Gods open­ba­ring.

De getijden zijn gebeden die op bepaalde tijden van de dag worden gebeden en die dus grotendeels uit psalmen bestaan:

  • Invitatorium: een openingspsalm
  • Lezingendienst (Metten): hymne, drie psalmen, een lezing uit de bijbel en een lezing uit een tekst van een kerkvader, concilie of andere geestelijke schrijver
  • Morgengebed (Laudes): hymne, drie psalmen, lofzang van Zacharias, voorbeden
  • Middaggebed: terts, sext en noon die alle drie gebeden kunnen worden of waaruit men er een kan kiezen. Het is een kort gebed met drie psalm­ge­deelten
  • Vespers: hymne, drie psalmen, lofzang van Maria, voorbeden
  • Completen: Dagsluiting, een kort gebed met een psalm en de lofzang van Simeon
Terug