Arsacal
button
button
button


Tien jaar geleden verongelukten twee diakens...

Herdenking in Nieuwe Niedorp

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 december 2017
de viering in het seminarie Redemptoris Mater
de viering in het seminarie Redemptoris Mater
Met de preisters, Franklin Brighita en de familie van Juan Torres
Met de preisters, Franklin Brighita en de familie van Juan Torres

Op vrijdag 15 december was ik in het Redemptoris Mater­semi­narie voor de Eucha­ris­tie ter gedachtenis aan twee pasgewijde diakens Juan Torres Rincón en Quinton Peters, die tien jaar geleden bij een verkeersongeluk om het leven kwamen.

Tien jaar geleden, op zaterdag 23 december, keerden de beide pasgewijde diakens terug van een viering van de Neocatechumenale Gemeen­schap in Schoon­hoven. Zij zouden enkele maanden later tot priester worden gewijd. Ook Franklin Brighitha was erbij, de huidige pastoor van Alkmaar. De auto waarin zij reden raakte in een slip en kwam in het water terecht. Juan en Quinton kwamen om, Franklin kon zich tenauwernood redden. Op 28 december werden zij vanuit de Sint Bavo-kathedraal in Haarlem begraven. Ieder die de dagen van onzekerheid eerst, daarna van opbaring in het seminarie en uitvaart in de kathedraal, heeft meegemaakt, zal die zeker nog goed kunnen herinneren. Het waren dagen van ongeloof en ontzetting, maar vooral van geloof in het eeuwig leven.

Sindsdien is er veel gebeurd: velen hebben de voorspraak ingeroepen van deze twee jong gestorven diakens en verhoring gekregen. Anderen zijn door dit gebeuren gesterkt in hun geloof of in de relatie met hun man of vrouw. Op de avond van de herdenkings-Eucha­ris­tie werd daarvan door ver­schil­lende mensen getuigd. Onder die getuigenissen waren er van de moeder van Juan en andere familieleden. Ook Franklin vertelde zijn ervaring. Dat was niet alleen ontroerend maar ook een mooi getuigenis van geloof en van Gods werk in het leven van mensen.

Tijdens de homilie heb ik vooral stilgestaan bij de grote keuze waar mensen voor staan: blijf je klagen over wat God doet (in het evangelie van de dag ging het over de kinderen op het markt­plein, Mt. 11,16-19) of houd je oog voor de wonderen die Hij doet? Laten we ons meevoeren door de bekoringen van het lijden of ver­heer­lij­ken we God ook in wat alleen maar tegenspoed lijkt? Het is zeker geen gemakkelijke strijd, maar alleen de keuze voor God brengt ons stromen van vrede en maakt ons leven vruchtbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee (1e lezing van deze dag).

Heel wat priesters waren gekomen om de Mis mee te vieren, evenals familieleden van Juan Torres. De familie van Quinton woont in Zuid-Afrika, waar ik hen enkele jaren geleden heb bezocht.

Na de Eucha­ris­tie was er bij een buffetmaaltijd (agapè) gelegenheid om ervaringen rond het overlijden van Juan en Quinton en daarna uit te wisselen.

 

 

Terug