Arsacal
button
button
button
button


Mariakazuifels voor Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 juli 2012 - 63 woorden
Mariakazuifels voor Heiloo

Tijdens de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in het Maria­hei­lig­dom op de Sacro Monte in Varese wer­den zon­dag 15 juli Maria-kazuifels aangebo­den voor het dio­ce­saan hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Op de foto het moment waarop dat gebeurde tij­dens de pro­ces­sie met de offergaven.

De zon­dag erna, 22 juli, heb ik de concelbratieset van zeven mis­ge­wa­den gezegend en aan het hei­lig­dom in Heiloo over­ge­dragen.

Terug