Arsacal
button
button
button


Mariakazuifels voor Heiloo

nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 juli 2012
Mariakazuifels voor Heiloo

Tijdens de feestelijke Eucha­ris­tie­viering in het Maria­hei­lig­dom op de Sacro Monte in Varese werden zondag 15 juli Maria-kazuifels aangeboden voor het diocesaan heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Op de foto het moment waarop dat gebeurde tijdens de processie met de offergaven.

De zondag erna, 22 juli, heb ik de concelbratieset van zeven misgewaden gezegend en aan het heiligdom in Heiloo overgedragen.

Terug