Arsacal
button
button
button


Zalig nieuwjaar, beste wensen...

Nieuwjaarsrecepties in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 januari 2018

Januari is de maanda van de nieuwjaars­re­cep­ties. Maandag 15 januari was ik bij de nieuwjaars­re­cep­tie van het Dekenaat Amsterdam en bij de 34e nieuwjaarsontvangst in het Cobra Museum in Amstelveen van Russel advocaten.

De nieuwjaars­re­cep­tie van het dekenaat Amsterdam werd dit jaar voor het eerst gehouden in de St. Augustinus­kerk op de grens van Amsterdam en Amstelveen. Voorheen was die receptie in de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein, maar deze lokatie was voor mij wel goed bereikbaar. Niet alles wa veranderd: ook dit jaar werd begonnen met een gebedsdienst en een toespraak van deken Ambro Bakker sma, die de overledenen van het afgelopen jaar herdacht en ook ruime aandacht besteedde aan de eindejaarsbrief van de bisschop. Ik zag er veel mij bekende mensen uit het Amsterdams kerkelijk leven en het was goed hen allen weer te zien. Bijzondere aandacht was er voor mw. drs. Dea Broersen en mw Cynthia de Mie-Koeman die - de laatste jaren vanuit het bisdom - voor de dekenaten hebben gewerkt en afscheid namen.

De receptie van Russel Advocaten in het Cobra­mu­seum is een drukbezochte gelegenheid waar ik vele mensen ontmoette uit allerlei geledingen van de samenleving. Ik sprak onder meer de hoofdcommissaris van politie, de directeur van het Cobra­mu­seum, iemand van de Raad voor de kinderbescherming, de oud-president van de Nederlandsche bank en daarnaast ook mensen uit het kerkelijk leven, waaronder twee heren die zich vanuit de stichting Centesimus Annus en CandAfoundation voor de sociale leer van de Kerk inzetten.

Samen met de stichting KSBW waarvan de heren Paul en Reinier Russell bestuursleden zijn, organsieren we al sinds enkele jaren een succesvolle besturen­cursus voor leden en aanstaande leden van kerk­besturen en PCI-besturen.

Terug