Arsacal
button
button
button


H. zuster Faustina en de goddelijke barmhartigheid

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 24 juli 2012
Gods barmhartige liefde bekend maken...
Gods barmhartige liefde bekend maken...

"God is liefde", dat is toch wel de centrale bood­schap van ons katholieke geloof. Uit die liefde komt alles voort: Zijn menswording, Zijn leven, Zijn kruisdood, Onze Verlossing, dat God een plan heeft met ieder van ons. Dat alles is teken van Zijn liefde en barm­har­tig­heid. Vlak voor de tweede wereld­oor­log kreeg een jonge, eenvoudige en ongeletterde Poolse zuster de roeping de bood­schap van Jezus' Barm­har­tig­heid te verbreiden en met Zijn Barm­har­tig­heid naar alle volkeren van de wereld te gaan.

"Jij bent de secretaris van Mijn Barm­har­tig­heid. Ik heb jou uitgekozen voor die taak in dit leven en in het hiernamaals", kreeg zij te horen in de visioenen die haar ten deel vielen. Zij leefde in Krakau, de plaats waar later ene Karol Woltyla aarts­bis­schop werd.

Op 30 april van het jaar 2000 heeft deze paus die zuster Faustina heilig verklaard en hij heeft de zondag van Beloken Pasen op aangeven van deze zuster tot Zondag van de Barm­har­tig­heid verklaard.

De afbeelding van Jezus met de stralen die uit Zijn hart komen, is nu overal bekend. Van het dagboek van Zr. Faustina zijn meer dan 800.000 exemplaren verkocht. Ook in Nederland is de devotie voor de Goddelijke Barm­har­tig­heid (Divine mercy) verbreid.

Op 23 juli had ik een ontmoeting met het echtpaar Ruud Heek en Malou Pimentel van het Divine Mercy Apostolate in Nederland. Alles is nog in een beginnende fase, maar zij zij al begonnen deze bood­schap te verspreiden en vieringen te organiseren.

Terug