Arsacal
button
button
button


Vrijwilligers bij Onze Lieve Vrouw ter Nood

In het gastenhuis van Heiloo bijeen

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 januari 2018
Rector Jeroen de Wit licht toe
Rector Jeroen de Wit licht toe
De vrijwilligers luisteren met aandacht
De vrijwilligers luisteren met aandacht
Toelichting door penningmeester Jos Dijkman
Toelichting door penningmeester Jos Dijkman

Op vrijdag 19 januari was de vrij­wil­lig­ers­avond van het diocesaan heiligdom in Heiloo. Na de H. Mis vertelde de rector over de ont­wik­ke­lingen in deze mooie bede­vaart­plaats ter ere van Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Om 17.30 uur was de heilige Mis die ik in concelebratie met de recotr heb gevierd. In de preek kwam naar aanleiding van de eerste lezing over David en Saul naar voren dat het niet goed is kwaad met kwaad te beantwoorden; alleen goedheid kan mensen winnen. David doorbrak de cirkel van haat en kwaad toen hij besloot Saul die hem naar het leven had gestaan, geen kwaad te doen.

Ook onder vrijwiliigers is er de noodzaak elkaar te verdragen en te aanvaarden, ook als die ander anders is, en samen te werken. Jezus zelf koos allerlei heel ver­schil­lende mensen uit om Hem als apostel te volgen. Daar waren mensen bij met opvattingen die lijnrecht stonden tegen de visie van andere apostelen. Goed samen­wer­ken vraagt om een geest van verdraagzaamheid en openheid. Ik heb bij deze gelegen heid ook de vrij­wil­lig­ers van harte bedankt voor hun inzet. Zonmder hen gaat het gewoonweg niet!

Na de Mis was het tijd voor een drankje en de maaltijd, maar eerst kwamen de rector, drs. Jeroen de Wit en penning­mees­ter Jos Dijkman aan het woord. De laatste lichtte de financiële paragraaf toe: het heiligdom komt geld tekort en we hopen op mensen die het willen steunen. Daarnaast wordt veel gedaan om het gastenhuis meer bekend te maken. Geleidelijk ontdekken meer mensen dit gastenhuis en komen er alleen of met een groep logeren om in de sfeer van stilte, gebed en ontspanning te zijn. Rector de Wit belichtte de vele mooie initiatieven die in het heiligdom worden genomen, zoals de gezinsdagen, de jongeren­groep Meet & Greet, de gezins­vie­ring op iedere zondag­mid­dag om 16.00 uur, de catechese, de maandelijske bezinningsdagen, de retraites en zoveel meer.

Terug