Arsacal
button
button
button


Kerktwitteraar Jan-Jaap van Peperstraten als pastoor geïnstalleerd

Is de Kerk achterhaald?

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 21 januari 2018
Voor de Mis. Pastoor Vanderstadt had al op het priesterkoor plaats genomen
Voor de Mis. Pastoor Vanderstadt had al op het priesterkoor plaats genomen
Pastoraal team en vertegenwoordigers lokatieteams
Pastoraal team en vertegenwoordigers lokatieteams
tijdens de receptie
tijdens de receptie

Op zijn veertigste verjaardag werd kerktwitteraar van het jaar dr. Jan-Jaap van Peperstraten in de Heemsteedse Sint Bavokerk geïnstalleerd als pastoor van de parochies van Heemstede, Bennebroek en Vogelenzang (Het Klaverblad).

Het was een feestelijke viering waarbij het hele pastoraal team aanwezig was: pastoraal werker Ans Dekker en pastor Rob Verhaegh hadden hun aandeel in de viering, waarbij ook oud-pastoor Vanderstadt voor het eerst weer aanwezig was. Het Bavokoor zong aangevuld met koorleden van de andere parochies; leden van de lokatieteams brachten de voorwerpen naar voren die het ambt van pastoor tot uitdrukking brengen, zoals de sleutel van het tabernakel, kelk en pateen, missaal, biechtstola en huwelijksstola. Na afloop van de Mis was er een drukbezochte receptie.

Pastoor jacques Quadvlieg nam tegelijk afscheid. Hij is pastoor geworden in de Amsterdamse Obrechtkerk.

Hieronder vindt U de homilie die ik bij de installatie van de pastoor heb gehouden.Een pastoor zei me deze week als grap dat we in de kerk voortaan het gender-neutrale "beminde gelovigen"maar weer moeten gebruiken aan het begin van de preek, kerkelijke equivalent van "beste reizigers". Ik heb die aanspreking maar voorzichtig geïn­tro­du­ceerd naast het vertrouwde "Broeders en zusters".

 

HOMILIE

Beste nieuwe pastoor en broeders en zusters ,
beminde gelovigen,

We vieren vandaag een prachtige dag,
deze feestelijke installatie van pastoor
Jan-Jaap van Peperstraten,
met een mooi en uit­no­di­gend thema:
“Kom en volg mij op de weg”.

Kom en volg Mij

Dat thema past prima bij de lezingen
waar Jezus zijn eerste leerlingen roept
om alles achter te laten
en met Hem mee te gaan.
Ook bij de eerste lezing paste het wel
want Jona doet wat God hem vraagt,
hij gaat op weg
en verkondigt de bood­schap in Ninive
en Ninive bekeert zich.

“Kom en volg Mij op de weg”.
Dat is de bood­schap die we uitdragen,
dat is de bood­schap
die wij zelf willen beleven:
Laat Jezus Christus
je voorbeeld zijn,
de bron van je bestaan,
leer Hem kennen,
kom Hem dienen,
wil Hem navolgen.
Ons visioen is
het Koninkrijk der hemelen.

 

Tussen droom en daad

De bood­schap is helder,
maar ja, zoals de dichter (Willem Elsschot) al zei:
“Tussen droom en daad
staan wetten in de weg
en praktische bezwaren”.

We merken dat zelf:
we zouden niet zoveel belang moeten hechten
aan materiële dingen
en doen dat vaak toch,
we zouden moeten vergeven
en kunnen dat soms toch niet;
we zouden moeten bidden,
voor ons geloof moeten uitkomen,
en voor anderen moeten klaar staan
en doen dat soms toch veel te weinig.
En soms zijn we een beetje ontmoedigd:
de tijd is nu eenmaal anders
het komt toch niet over,
heeft het wel zin?
Moeten we niet met de tijd meegaan
en alles laten varen?

We dachten misschien...

Maar wij zijn de tijden!
En die tijden zijn vaak ook niet zo
als we altijd hadden gedacht:
we dachten misschien
dat er voortaan grote seksuele vrijheid was,
maar ineens is er de #MeToo-discussie
en terecht veel aandacht voor seksueel misbruik
op allerlei terreinen van de samenleving;
en we dachten misschien
dat er emancipatie was geweest van de vrouw
en dan is er ineens een rapper Boef
vanuit een andere jongeren­cul­tuur
die vrouwen alleen maar netjes vindt
als ze thuis blijven.
Wat is dan met je tijd meegaan?
We kunnen beter kritisch blijven
door alles te toetsen.
En dat mag ons bemoedigen
om gewoon
achter onze eigen bood­schap te blijven staan,
de bood­schap van Jezus Christus,
de bood­schap van het evangelie.

 

Tegen de stroom

Er is een grote troost voor ons,
die geen allen volmaakt zijn
en niet altijd de kracht hebben
om tegen de stroom in te roeien.
Die troost is dat ook in de bijbelse tijd
niet zo gladjes verliep
als de lezingen lijken te zeggen:

Want het leek er in de eerste lezing op
dat Jona gewoon netjes deed
wat God hem bevolen had
en de bood­schap van bekering
predikte in Ninive,
maar daar ging
nog een heel verhaal aan vooraf:
van Jona die niets zag in die opdracht
en dacht dat hij wel van God weg kon lopen
als hij zich inscheepte en vertrok.
Hij zag het niet zitten
en dat was te begrijpen
want de bood­schap die Jona moest brengen
was kritisch tegenover de samenleving
en de daar heersende mentaliteit:
Bekeert U!
Ook de bood­schap van Jezus was kritisch:
“Bekeert u”;
de apostelen hadden daar net zo goed
vaak moeite mee,
want toen Jezus voor Zijn bood­schap moest lijden,
vluchtten ze bijna allemaal weg
of verloochenden Hem.

Niet bang

Ook wij leven in een tijd
die de bood­schap van het evangelie
- “Bekeert u” -
en die uit­no­di­ging van vandaag:
“Kom en volg Mij op de weg”,
niet altijd zo lijkt te waarderen.
Maar ik zou zeggen:
Wees niet bang!
Ik zeg het tot U allen
en tot de nieuwe pastoor.
Wees niet bang!
Want in het hart van iedere mens
is een verlangen naar het goede,
het schone en het ware.
Dat wat ons hart echt vervullen kan
vraagt soms offers :
wie Jezus wil volgen,
moet iets loslaten
- geld, relaties, macht -
dat misschien belangrijk lijkt,
maar er zullen altijd mensen zijn
die deze weg
- met vallen en opstaan, misschien -
zullen gaan
want die weg is de vervulling
van een verlangen
dat ergens leeft
in het hart van een mens.

Niet achterhaald

Wees niet bang
dat het evangelie uit de tijd is
of de kerk achterhaald;
het evangelie en Jezus
bezitten de kracht
om de harten van mensen
te raken en te veranderen.

Pastoor, van harte wens ik U
en de gemeen­schap
die aan Uw herderlijke zorg wordt toevertrouwd
veel zegen toe
om overal die bood­schap door te geven
en die uit­no­di­ging van Jezus te laten klinken:
“Bekeert U” en:
“Kom en volg Mij op de weg”.Amen.

Terug