Arsacal
button
button
button


De grootste problemen van deze wererld...

Deelname aan internationaal bisschoppen-forum

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 januari 2018
De grootste problemen van deze wererld...
met mgr. Everard de Jong
met mgr. Everard de Jong
panel-gesprek
panel-gesprek

Van 24-27 januari heb ik deelgenomen aan een inter­nationale conferentie in Sintra in Portugal, samen met bijna 120 bis­schop­pen waaronder drie kardinalen, uit alle delen van de wereld. Ik was daarvoor uitgenodigd door het Acton-Instituut dat deze conferentie organiseerde rond vooral maat­schap­pe­lijke thema’s. Eén van de sprekers was de Islam-expert, pater Samir Khalil Samir s.j. Ook mgr. Everard de Jong was erbij.

De conferentie had de onderlinge reflectie tot doel over vragen als het tegengaan van corruptie en favoritisme, het bevorderen van ont­wik­ke­ling en het oplossen van het armoede probleem, gevolgen van de sterk op consumptie en verbruik gerichte cultuur, de rol die leken kunnen hebben in bevorderen van een mens­waar­diger, rechtvaardiger samenleving en hoe we hen hierin kunnen motiveren.

Naast de conferenties en de gedachtenwisseling naar aanleiding van deze lezingen, was natuurlijk de onderlinge ontmoeting met zoveel andere bis­schop­pen uit de hele wereld zeer interessant.
Daaruit bleek me dat de radicale Islam wereldwijd een groot probleem vormt. Dat was vijftig, zestig jaar geleden nog heel anders. De Islamisering van de wereld is voor de radicale Islam een belangrijk doel, zo begreep ik uit de lezing van p. Shamir en de getuigenissen van veel broeder-bis­schop­pen. Het gaat daarbij om een totaal-project dat zowel religieus, als cultureel en politiek van aard is.

Voorbeelden zijn de anti-blasfemiewetten die in heel wat landen zijn ingevoerd evenals de verplichting om de sharia te aanvaarden en de verplichting voor de man als de heer van het gezin om moslim te worden. Vrijheid van godsdienst, een gelijk­waar­dige positie van de vrouw. P. Samir legde veel nadruk op het belang van contacten van christenen met moslims en van een duidelijke lijn van westerse overheden om de eigen waarden te handhaven en integratie als voorwaarde te stellen.

De Islam kent drie categoriën van mensen: de gelovigen (moslims), de ongelovigen, die bestreden moeten worden en de tussencategorie van Joden en Christenen, die in een onderworpen positie in een Islamitische samenleving kunnen wonen. Voor de radicale Islam valt Europa echter niet meer onder de ‘tussen-categorie’ maar vanwege het wijdverbreide atheïsme onder de ongelovigen.

De bis­schop­pen van Venezuela die aanwezig waren kregen gelegenheid te vertellen over de uiterst moeilijke situatie waarin hun land op dit moment verkeert. De bis­schop­pen van Chili konden zich helemaal niet herkennen in negatieve persberichten over het pausbezoek, dat volgens hen juist zeer succesvol was geweest en mooi en veel mensen had getrokken. Chili is het meest geseculariseerde land van Latijns Amerika en ook daar kwamen voor ons Nederlanders herkenbare vragen en kritieken op over het pausbezoek, te beginnen met de opmerking dat zo’n bezoek veel te duur zou zijn.

Terug