Arsacal
button
button
button


Mgr. Joop Stam treedt terug als proost van het kapittel

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 15 februari 2018

Oud deken mgr. Joop Stam (83) is nog steeds zeer actief onder meer in de Sint Nicolaas­basi­liek en als ker­ke­lijk assis­tent van Sant'Egidio in de Mozes en Aäron­kerk, waarvan hij rector is of als assis­tent in Krommenie. Als proost (voor­zit­ter) van het kapittel heeft hij nu besloten terug te treden.

Mgr. Stam was jarenlang deken van Amster­dam, rector van de Sint Nicolaas­basi­liek, bedrijfsaal­moe­ze­nier en hij werd dit jaar veertig jaar geleden voor het eerst in het kapittel benoemd. In de kapittel­ver­ga­de­ring van donder­dag 15 febru­ari werd gesproken over mogelijke nieuwe benoe­mingstermijnen van de leden van het kapittel omdat de huidige termijnen afgelopen zijn. De voor­zit­ter, proost Joop Stam, vond het een goede gelegen­heid om terug te treden. Hij zal door de bis­schop tot ere-kannunik worden benoemd.

Na afloop van de ver­ga­de­ring werd van dit 'his­to­rische moment' bij­gische foto gemaakt.

De bis­schop en het bisdom is mgr. J. Stam zeer dank­baar voor zijn hartelijke en gelo­vi­ge inzet waarin we steeds zijn liefde voor Christus en de Kerk konden merken. Die inzet zal blijven, al is het niet meer als proost van het kapittel, maar wel in de ver­schil­lende pas­to­rale en li­tur­gische taken die hij blijft vervullen.

Hartelijk dank, mgr. Joop Stam, voor de prettige wijze waarop je de ver­ga­de­ringen altijd hebt geleid.

De aan­kon­di­ging kwam - zonder het te weten - precies op de dag waarop paus Fran­cis­cus een Motu Proprio heeft bekendgemaakt dat heet "Leren om afscheid te nemen" ("Imparare a congedarsi") en dat gaat over het aanbieden van ontslag op 75 jarige leef­tijd voor ver­schil­lende ker­ke­lijke ambten vooral in de Romeinse curie en de pau­se­lijke diplomatie.

Terug