Arsacal
button
button
button


Beproevingen: kom er sterker uit...

TV Mis in de Haarlemse kathedraal

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 18 februari 2018
Beproevingen: kom er sterker uit...
Met enkele leden van het team van de KRO
Met enkele leden van het team van de KRO
Het team van de KRO pauzeert
Het team van de KRO pauzeert

De eerste zondag van de veertigdagentijd heb ik in de goed bezette Haarlemse kathedraal gevierd. De heilige Mis werd uitgezonden op de TV, dus 's morgens heel vroeg was een KRO-team al aanwezig om alles voor te bereiden. Het kathedrale koor onder leiding van Magistra cantus Sanne Nieuwenhuijsen met dr. Ton van Eck aan het orgel zong onder meer de Missa O quam gloriosum van T. da Victoria.

 

Inleiding

welkom

Hartelijk welkom, mensen thuis
en mensen hier
in deze kathedrale basiliek van sint Bavo.
Fijn dat U hier bent, fijn dat U kijkt
op de eerste zondag van de veertigdagentijd,
de vastentijd.
Het is een tijd van bezinning.
We worden uitgenodigd
tot soberheid en verdieping,
tot een nieuw begin.
Jezus zelf is hierin voorgegaan,
veertig dagen lang,
zo horen we vandaag.

Vergeving

Zonder bereidheid tot vergeving
komt er geen nieuw begin,
we moeten er naar blijven streven
om elkander te vergeven,
wat vaak niet gemakkelijk is
en we moeten blijven zien
dat wij zelf ook zwakke mensen zijn
die steeds opnieuw
vergeving nodig hebben.

Daarom beginnen we iedere viering
met de erkenning van onze zwakheid en zonde.

 

Homilie

Beproefd in de woestijn

Jezus wordt op de proef gesteld, bekoord.
Dat gebeurde in de woestijn,
een eenzame, verlaten plaats.
Zo’n woestijn is een plaats
waar menselijke steun
zoals contacten met andere mensen
en de gewone geriefelijkheid van het leven
wegvallen
en geld en goed
hun betekenis verliezen.
De woestijn is een plaats
waar een mens
op zichzelf wordt terug geworpen
en op zijn contact met God.
Het is een plaats van leegte en stilte.

Op weg naar het beloofde land

De woestijn bij­voor­beeld,
waar de Joden doorheen trokken
op weg naar het beloofde land,
was de geestelijke plaats
waar zij God leerden kennen
én waar zij voor grote bekoringen kwamen te staan.
Het is de plaats waar zij de tien geboden kregen
én de plaats waar zij een gouden kalf fabriceerden
om dat te aanbidden
in plaats van de ware God.
Ook zagen zij het vaak niet meer zitten
op hun tocht door de woestijn,
vooral niet als er gebrek was aan voedsel en drank.
Vaste menselijke zekerheden waren weg gevallen,
zij trokken voort, moesten leren vertrouwen op God...

Geestelijke strijd

Ook bij Jezus is dat zo.
Wilde dieren en engelen,
de satan en de heilige Geest
ontmoette Hij daar in de woestijn.
Het is een geestelijke strijd,
waar Jezus sterker uitkomt.

Verleiding

Nu zijn er ook in het gewone, alledaagse leven
verleidingen en bekoringen.
Reclame is op verleiding gebaseerd.
En of het nu Starwars is of een mooie jurk,
Olympische spelen, voetbal of een concert:
allerlei zaken oefenen aantrekkings­kracht uit
op mensen
en die krijgen zin om er iets mee te doen:
om te kopen, te spelen, te kijken.
Meestal staan we er niet eens bij stil
dat we worden verleid;
alles lijkt vanzelfsprekend:
als we het geld hebben,
schaffen we het gewoon aan.

Ineens is alles niet zo zeker meer...

Maar er zijn momenten
dat we zelf in een soort woestijn terecht komen,
als we iets heftigs meemaken bij­voor­beeld,
als dingen of mensen waarop we hadden gebouwd,
zomaar blijken weg te vallen:
gezondheid, een dierbare naaste, een baan, noem maar op,
onze zekerheden blijken dan ineens
niet zo zeker meer...
Dat gebeurt ons allemaal wel een keer.
Ineens wordt alles anders.
En we voelen ons anders
dan wanneer we gaan als een speer.
Dat is een schok en tegelijk een kans:
de satan zit daar in én de heilige Geest,
de wilde dieren én de engelen zijn daarbij.
We worden beproefd.

Een uitdaging...

Het roept vragen op:
Wat gebeurt me en waarom is dit?
Het is ook een uitdaging,
hoe ga ik hier mee om?
Sommige mensen raken in een put
als zo iets gebeurt,
andere mensen zijn er geestelijk door gegroeid,
hun leven heeft een nieuwe betekenis gekregen:
God en de naaste kwamen meer in het vizier,
uit­ein­de­lijk werd alles mooier en rijker.
Ook wij kunnen daar beter en sterker uitkomen,
uit zo’n woestijnperiode in ons leven..
We kijken dan anders tegen verleidingen aan,
bepaalde zaken krijgen meer glans
en sommige zaken in ons leven
worden dan juist minder belangrijk.

Jezus' leven

Jezus’ leven stond in dienst van de naaste
en van de hemelse Vader.
Het was een mooi en betekenisvol leven:
Hij heeft ons gered en verlost
door Zijn leven te geven..
Wat Hij deed was niet op Hemzelf gericht.

De basis voor dat leven in dienst van de ander
werd in de woestijn gelegd.

Onze weg door de woestijn

Wij zijn op Aswoensdag
onze “woestijnperiode” begonnen,
want de veertigdaagse vastentijd is een reis,
een weg door de woestijn
om onbelangrijke dingen - het materiële -
minder belangrijk voor ons te laten worden.
Iedereen kan haar of zijn eigen keuzes maken,
maar alles wat voor ons verleiding en bekoring is
willen we wat meer op afstand houden,
de stilte en de leegte van de woestijn
wat meer tot ons toelaten
en we willen God ontmoeten,
die de bron,
de zin
en het doel
van ons leven is.

Terug