Arsacal
button
button
button


Priestervakantie

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 9 augustus 2012
Priestervakantie

Dit jaar was het - als ik me niet vergis - voor de tiende keer dat de priester­va­kan­tie plaatsvond: een aanbod aan priesters om samen op vakantie te gaan, waar ik zelf tot nu toe altijd bij ben geweest. We vieren samen de Eucha­ris­tie, bidden samen Lauden en Vespers. In feite komt het er gewoonlijk op neer dat we meestal ook gezamenlijk overdag iets ondernemen, maar ieder is daar natuurlijk vrij in.

De sfeer was dit jaar weer heel goed, er werd veel gelachen en er was veel broederlijkheid tussen de priesters van verschillende bisdommen. O quam bonum habitare fratres in unum... En het deed ook goed om zo samen de geheimen van ons geloof te vieren. Dit keer verbleven we in Gaming, een oude Kartuis, verbouwd tot hotel, maar zonder de katholieke wortels te verloochenen.

Terug