Arsacal
button
button
button
button


Priestervakantie

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 9 augustus 2012 - 136 woorden
Priestervakantie

Dit jaar was het - als ik me niet vergis - voor de tiende keer dat de pries­ter­va­kan­tie plaatsvond: een aanbod aan pries­ters om samen op vakantie te gaan, waar ik zelf tot nu toe altijd bij ben geweest. We vieren samen de Eucha­ris­tie, bid­den samen Lauden en Vespers. In feite komt het er ge­woon­lijk op neer dat we meestal ook ge­za­men­lijk over­dag iets ondernemen, maar ieder is daar na­tuur­lijk vrij in.

De sfeer was dit jaar weer heel goed, er werd veel gelachen en er was veel broe­der­lijk­heid tussen de pries­ters van ver­schil­lende bis­dom­men. O quam bonum habitare fratres in unum... En het deed ook goed om zo samen de geheimen van ons geloof te vieren. Dit keer verbleven we in Gaming, een oude Kartuis, ver­bouwd tot hotel, maar zonder de katho­lie­ke wor­tels te verloochenen.

Terug