Arsacal
button
button
button


Vormselvieringen in Volendam afgesloten

Gods Geest toont ons de goede weg

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 februari 2018
Groepsfoto met de leerlingen van het Kofschip
Groepsfoto met de leerlingen van het Kofschip (foto: Mariofoto (Mario Hodek))
Vormselvieringen in Volendam afgesloten
(foto: Mariofoto (Mario Hodek))
Vormselvieringen in Volendam afgesloten
(foto: Mariofoto (Mario Hodek))

Donderdag 22 februari heb ik de laatste Vormsel­viering van dit jaar in Volendam gehouden. Na de presentatie­viering ben ik vier keer naar Volendam terug gegaan voor de eigenlijke vorsmel­vieringen, twee keer in de Mariakerk en twee keer in de Vincentius. Ik kan er weer met genoegen op terugkijken.

Het heilig Vormsel wordt in Volendam voorbereid in een hechte samen­wer­king van de pastoor, Paul Stomph, en de kapelaan, Anton Goos, die alle klassen bezoeken en catechese geven, een stuur­groep die alles coördineert, gastouders en niet te vergeten de leer­krachten die alles instuderen en oefenen.

De vormelingen worden uitgenodigd voor een presentatie­viering in de Mariakerk op zaterdag­avond, waarna ze in groepen, meestal met de leerlingen van twee of drie scholen samen, worden gevormd. Vier vormsel­vieringen heb ik gedaan, een vijfde keer was het mij dit keer helaas niet mogelijk, zodat we voor die gelegenheid priesters hebben gedelegeerd. Ook bij de vormsel­vieringen die ik heb gedaan, helpen de pastoor of de kapelaan mee-vormen vanwege de grote aantallen vormelingen.

In alle vieringen hebben de vormelingen zelf gezongen, meestal gesteund door een koor of enkele zangeressen die tijdens het vormsel en de heilige communie hebben gezongen.

Ik wil graag iedereen die zich heeft ingezet voor de mooie vormsel­vieringen van harte bedanken! Moge de heilige Geest deze jonge mensen op hun levensweg blijven begeleiden.

Hiernaast enkele foto's van de vormsel­vieringen.

 

Terug