Arsacal
button
button
button


Niet perfect is ook goed

”Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld”

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 11 maart 2018
De kerk van Akersloot van binnen
De kerk van Akersloot van binnen
Doopkapel met St. Jakobusbeeld en doopvont met Jakobus/doopschelp
Doopkapel met St. Jakobusbeeld en doopvont met Jakobus/doopschelp
Schilderij van pastoor Van den Berg
Schilderij van pastoor Van den Berg

Op zon­dag "laetare" - zoals de vierde zon­dag van de veertig­da­gen­tijd wordt aangeduid - was ik in St. Jocobus Maior kerk van Akersloot, dat behoort tot de pa­ro­chie "Levend Water". Ik werd er hartelijk ontvangen door pas­to­raal werker Henk Hudepohl. De kinderen die hun eerste heilige communie gaan doen hadden op deze dag een voor­be­rei­ding en het heren­koor zong de Mis.

Ik was een paar jaar geleden in Akersloot geweest bij gelegen­heid van een fees­te­lij­ke herden­king met een tentoon­stel­ling van schilderijen van pastoor Van den Berg, die 25 jaar pastoor was van Akersloot. Één van zijn schilderijen hangt in de sacristie van de kerk (zie foto) en is een uit­beel­ding van de mid­del­eeuwse processie die in Akersloot werd gehouden ter ere van het heilig kruis. Deze zon­dag was ik voor het eerst voor de viering van de Eucha­ris­tie in Akersloot, de meeste kerken van de pa­ro­chie heb ik nu wel bezocht.

Na afloop van de Mis heb ik de pa­ro­chi­anen kunnen ontmoeten achterin de kerk en bij het koffie drinken, waarbij ik ver­schil­lende vrij­wil­li­gers heb kunnen spreken die veel voor de ge­meen­schap doen.

HOMILIE

Het lijden van Jezus

Langzamer­hand komen we dichter bij Pasen.
Dat dit feest in zicht komt vieren we vandaag
op halfvasten, met zon­dag ‘Laetare’.
De komende weken
staan we vooral stil bij het lijden van Jezus.
Dat waren niet alleen die momenten op het kruis,
toen Hij daar hing te sterven,
maar het is ook heel het proces
dat daaraan vooraf ging:
dat ze Hem niet meer moesten,
dat er over Hem werd geroddeld,
dat er gemene plannetjes werden gemaakt,
dat Hij alleen kwam te staan,
dat Hij werd verraden en overgeleverd.

Nog steeds...

En dat is iets wat Jezus overkwam, toen,
twee­dui­zend jaar geleden,
maar het gebeurt nog steeds, iedere dag
en we maken er allemaal op zijn tijd
wel iets van mee.
De pijn die we voelen
wanneer we door andere mensen
in de steek worden gelaten,
wanneer er over ons wordt gekletst
of goede vrienden ons verraden of bena­de­len,
is door Jezus ook gevoeld en gedragen.
We vieren dus in de komende weken
ook en heel bij­zon­der
dat Jezus Christus, Gods Zoon,
naast ons is komen staan
in lijden en nood.

Onze verlos­sing

Na­tuur­lijk vieren we dan ook
onze eigen verlos­sing:
dat we zijn gered en bestemd voor het eeuwig leven
door het lijden, de dood en ver­rij­ze­nis
van Jezus Christus.

Opdat de wereld wordt gered...

Daarmee wordt ook een soort van
ant­woord gegeven
op de nare en akelige dingen
die we moeten meemaken:
nee, die pijn, dat verdriet dat je voelt
zal niet het laatste woord hebben.
God spreekt over ons leven
het laatste woord
en als wij maar willen wan­de­len naar het licht
en durven vertrouwen,
zal dat een woord van licht en vrede zijn:
“God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te oor­de­len,
maar opdat de wereld
door Hem zou worden gered”,
zei het evan­ge­lie vandaag.

Kruis­punt

Ik denk dat we allemaal hebben ervaren
dat we ergens op een kruis­punt komen te staan
als tegenslag en verdriet, het lijden,
ons leven komt bezoeken.
Hoe ga je daar mee om?
Sommige mensen keren zich dan van God af;
ze vinden dat God hen
in de steek heeft gelaten.
Andere mensen keren zich naar God toe
en zoeken steun en kracht in hun geloof
op die moei­lijke momenten.
We voelen, denk ik, best wel aan
dat die laatste weg de beste is.
Dan kom je er het positiefste uit,
het minst verbitterd;
dan heb je ergens ge­pro­beerd
om te aan­vaar­den
dat God weliswaar een onbe­grij­pe­lijk mysterie is,
dat je als mens niet kunt doorgronden,
maar dat je kracht vindt
als je je aan Hem
kunt over­ge­ven in vertrouwen.

Cruciaal

Het evan­ge­lie zegt ons vandaag
dat dit geloof, die overgave en dat vertrouwen
cruciaal zijn:
wie gelooft en vertrouwt
zal niet worden ge­oor­deeld.

Alles perfect?

Onze samen­le­ving wil graag alles volmaakt.
Alles is voorradig, overal zijn voorzieningen voor,
we mopperen als de trein
drie minuten te laat aankomt.
Iemand die in Cuba met de trein had gereisd,
schreef dat de de treinen daar
gemiddeld achttien uur vertraagd zijn.
We vinden vaak dat alles perfect moet zijn
en daardoor vinden we het ook vaak moei­lijk
om te zien dat wij zelf niet volmaakt zijn.
We moeten het zelf doen en helemaal goed
en mensen verzinnen dus van alles
om hun eigen fouten goed te praten.

 

Meetlat

Maar pas geleden zag ik in een keuken
een bordje hangen met de tekst:
“Niet perfect is ook goed”.
Zo is het!
We mogen fouten maken
en we worden mooiere mensen
als we die fouten in eenvoud en nederig
onder ogen durven zien.
We kunnen het niet allemaal zelf,
we zijn niet perfect
en als we onszelf of anderen
steeds weer tegen die meetlat houden,
oor­de­len en veroor­de­len we.

Barm­har­tig­heid

Het evan­ge­lie zegt ons vandaag:
wie ten diepste vertrouwt
en zich over weet te geven aan Gods barm­har­tig­heid,
die wordt niet ge­oor­deeld.
Geloof en vertrouwen!
Laten we dat in ons hart bewaren,
kijkend naar Jezus onze Heer,
die uit liefde, zoveel voor ons heeft overgehad.
AMEN.

Terug