Arsacal
button
button
button


'Doe maar wat Hij u zeggen zal'

Bij de Federatie van Bedevaarten van de Benelux

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 14 maart 2018
Opening door dhr. Olivier Dols
Opening door dhr. Olivier Dols
tijdens de maaltijd, op de voorgrond op de rug deken P. Bronneberg, geestelijk directeur van Huis voor de pelgrim
tijdens de maaltijd, op de voorgrond op de rug deken P. Bronneberg, geestelijk directeur van Huis voor de pelgrim
'Doe maar wat Hij u zeggen zal'

Op woensdag 14 maart was ik in het Ontmoe­tings­centrum ‘Eenheid’ van het Focolare in Wezemaal bij Leuven (België) voor een lezing over het jaarthema van de Lourdes­bede­vaarten op de Algemene Vergadering van de Federatie van Bede­vaarten uit de Benelux.

Op deze bijeenkomst zijn ver­te­gen­woor­digers van alle Belgische bisdommen aanwezig die verant­woor­de­lijk zijn voor de bede­vaarten in het bisdom en uit Nederland organisaties als VNB en Huis voor de Pelgrim. Het jaarthema van het heiligdom van Lourdes is dit jaar mijn wapen­spreuk: “Doe maar wat Hij u zeggen zal” en dat was een aanleiding om me te vragen voor een inleiding op dit thema.

Na de opening door penning­mees­ter Olivier Dols (Huis voor de Pelgrim) - bij ontstentenis van de voorzitter en de secretaris -en na het inoefenen van enkele gezangen die dit jaar in Lourdes veel gebruikt zullen worden, was ik aan de beurt. Voor de Frans­ta­ligen was er simultaanvertaling.

In mijn lezing ben ik ingegaan op de achter­gronden van het evangelie­ge­deelte over de bruiloft van Kana (Jo. 2) waaruit het jaar motto is genomen. De evangelist Johannes maakt door ver­schil­lende ‘hints’ duidelijk dat de pericope niet slechts over een wonder gaat maar ten diepste over het verlossingsmysterie. Het evangelie speelt zich af ‘op de derde dag’ en er is sprake van het ‘uur’ van Jezus en het openbaren van Zijn heerlijkheid. Het eerste hoofdstuk van het evangelie was begonnen met een verwijzing naar het boek Genesis: “In den beginne was het woord...” (Jo. 1,1). Het tweede hoofdstuk zouden we kunnen zien als een tegenhanger van het paradijsverhaal. Dat Jezus Zijn Moeder met “Vrouw” aanspreekt, doet eveneens denken aan het paradijsverhaal. Wat in Genesis verkeerd ging in de zondeval doordat de vrouw de Man ertoe bracht tegen God in opstand te komen, gaat op de bruiloft van Kana goed doordat de Vrouw (Maria) de aanzet geeft tot het wonder van overvloed op de bruiloft die eigenlijk een Messiaanse bruiloft is.

Kerkvaders zoals Justinus en vooral Irenaeüs van Lyon hebben deze verbinding gelegd tussen het paradijsverhaal, Maria en de bruiloft van Kana. De woorden van Maria, het thema van dit jaar, verwijzen naar Maria’s mede­wer­king aan de verlossing, zoals ook het antwoord van Maria op de bood­schap van de engel (thema van de wereld­jonge­ren­dagen) dat doet. Natuurlijk heb ik in dit kader ook gesproken over Maria als voorspreekster en middelares.

De ochtend werd afgesloten met een gebeddsdienst en maaltijd waarna ik weer naar huis ben terug gekeerd. De Federatie ging verder met een huishoudelijke vergadering.

We hopen dat ze vele mensen mogen begeleiden naar de grote bede­vaart­plaatsen. Eind april, in de mei­va­kan­tie, gaan we vanuit het bisdom met de VNB naar naar Assisi, van 11-16 september zal ik een bede­vaart van ons bisdom begeleiden naar Lourdes met het Huis voor de Pelgrim.

Terug