Arsacal
button
button
button


Wat doe je met je palmtakje?

Palmzondag in Den Helder

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 25 maart 2018

Palm­zondag heb ik in Den Helder gevierd in de St. Petrus- en Paulus­kerk, die bijna helemaal vol zat met onder meer veel gezinnen met kinderen. Iemand vertelde me dat er vaak zo’n veertig nationaliteiten in de kerk vertegen­woor­digd zijn! Hoe dat ook zij, het was mooie viering in een levendige gemeen­schap.

In de preek ben ik wat meer ingegaan op de betekenis van het palmtakje; dat thema was me gesuggereerd door de Jezuïet pater prof. dr. Eduard Kimman die ik vrijdag in Tilburg had ontmoet.

Wat doe je met je palmtakje?

We hebben vandaag allemaal
een palmtakje gekregen
ter herinnering
aan de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Wij noemen het een “palmtakje”
al is dit takje natuurlijk eigenlijk
van een buxus.
Die buxus gebruiken we gewoon
omdat de palmboom bij ons
niet zo goed wil groeien.

Hosanna voor een koning

De mensen groetten Jezus als een koning
omdat zij in Hem wel een politieke leider zagen:
Jezus zou hen kunnen bevrijden
van de bezetting van het land
door de Romeinen.
De mensen riepen “Hosanna”,
dat is Hebreeuws en betekent letterlijk:
“Red ons nu! Red ons toch”.

Palm van de over­win­ning

En zij zwaaiden daarbij met palmtakken,
want die palmtak was een symbool
voor de over­win­ning.
Een over­win­naar kreeg een palmtak.
De mensen in Jeruzalem hadden dus toen
compleet andere gedachten over Jezus
dan wij:
zij dachten dat Hij als heerser en koning
de zaak wel in handen zou nemen;
maar wij weten hoe het verder ging
en dat hebben we vandaag ook gehoord:
het lijdensverhaal vertelde ons
van het verraad, de geseling, de doornenkroon
en de tocht naar Golgotha
waar Jezus is gestorven.

Het palmtakje bij je thuis

Dat palmtakje mag U straks mee naar huis nemen
en als u thuis een kruisbeeld hebt
kunt U het daarop steken.
Het is een symbool van over­win­ning
en van vrede en voorspoed.
Daarmee geven wij aan:
De echte palm van de over­win­ning
hebt U, Jezus, behaald
door voor ons te sterven op het kruis
en: geef vrede en voorspoed aan dit huis.

Doorgaan met "Hosanna" roepen!

Nog steeds blijven wij “Hosanna”roepen.
Dat doen we eigenlijk in iedere Mis
op het moment dat we
onder de tekenen van brood en wijn
het kruisoffer van Jezus gedenken.
“Red ons toch”.
Nee, Jezus redt ons niet
door een leger op de been te brengen,
niet door macht, geweld en wereldse heer­schappij.

Zegen voor je huis

Hij redt ons op het kruis door voor ons
een offer te brengen, een offer van liefde.
En als je ziet dat iemand heel veel voor je over heeft,
ontstaat er een band van liefde.
Daarom is het mooi
als je in je huis een kruis bewaart
als teken van Gods liefde voor ons.
Zo heeft Hij ons nieuw leven gegeven,
de hemel voor ons geopend.
Ons doopsel was het moment
dat wij dat nieuwe leven ontvingen
en als levensdoel geluk en eeuwig leven kregen.
Het is dan ook een oud gebruik
om zo’n palmtakje in wijwater te dopen
en je eigen huis te zegenen
door dat water te sprenkelen,
als een gebed:
“Heer, denk eraan
dat wij door het doopsel
onder uw bescherming staan”.
Pasen is daar een bijzondere dag voor.


Bescherm ons, Heer, en red ons,
door uw over­win­ning op het kruis.

Een ezeltje...

De mensen in Jeruzalem
hadden eigenlijk al kunnen vermoeden
dat het hier niet om de zegetocht van een heerser ging,
want Jezus kwam niet binnen op een paard
of in een strijdwagen,
maar op een jong ezeltje,
teken van nederigheid en dienst­baar­heid.
Nee, Jezus is niet gekomen om te heersen,
niet om machtig en groot te zijn,
maar om te dienen, klein en eenvoudig.
Hij liet het gewoon maar gebeuren
dat de mensen Hem verachtten
en een misdadiger in hem zagen.

Hoe behaal je de palm van de over­win­ning?

Natuurlijk is dit een voorbeeld voor ons
en voor iedereen die een christen wil zijn.


De martelaren in de eerste eeuwen
die trouw bleven aan hun geloof
en daarvoor zijn gestorven,
werden afgebeeld
met een palmtak in de hand:
het is de palm van de over­win­ning,
zij hebben door hun trouw,
ook toen het moeilijk was,
overwonnen en leven met Christus.

As

Wat doen we met de palmtakjes die overblijven
of die mensen het jaar daarop voor de vasten
mee terug nemen naar de kerk?
Ze worden verbrand
en van die as krijgen we het askruisje op Aswoensdag,
dan worden we uitgenodigd
om de vergankelijkheid van al het aardse te beseffen,
ons te bekeren
en te geloven in het evangelie.
Onze over­win­ning zit erin
als we onze eigen hoogmoed, trots en heerszucht over­win­nen,
als we trouw zijn en dienstbaar
zoals Jezus Christus.
Als je dat doet,
behaal je de palm van de over­win­ning!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug