Arsacal
button
button
button


Het gebeurt nog steeds....

Goede Vrijdag

overweging_preek - gepubliceerd: vrijdag, 30 maart 2018
Een van de kruiswegstaties in de kathedrale basiliek van Sint Bavo
Een van de kruiswegstaties in de kathedrale basiliek van Sint Bavo

Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Een dag van verbondenheid met Hem, van dankbaarheid om onze verlossing, van verdriet en van vreugde tegelijkertijd. Zoveel liefde....

Dit is tweeduizend jaar geleden gebeurd,
maar het had gisteren kunnen zijn.
Mensen zijn niet veranderd.
Nog steeds zijn er mensen als Judas,
die alles doen voor geld;
nog steeds zijn er hogepriesters en schriftgeleerden
die alles beter weten
en tot het uiterste gaan
om hun eigen eer en positie te beschermen;
nog steeds zijn er Pilatussen
die meewaaien met alle winden,
en bij wie onder druk alles vloeibaar wordt;
en er zijn mensen als de soldaten
die doen wat zij moeten doen
- bevel is bevel -
en hun eigen geweten hebben uitgeschakeld;
en nog steeds zijn er mensen als Petrus,
die uit angst wat meepraten, niet durven
en daarom soms foute beslissingen nemen.
Ze zijn er nog steeds
en misschien zit er van ieder van hen
ook wel iets in onszelf.
Maar nog steeds zijn er ook mensen
als de vrouwen onder het kruis
en als de leerling Johannes,
die Hem in stilte trouw zijn;
en er zijn mensen als Maria,
die hier onder het kruis
de moeder van de mensheid wordt:
ziehier uw kinderen!
Nog steeds zijn er mensen
die het oppakken en verder gaan.
Nee, het is niet afgelopen hier op het kruis,
dit is pas het begin,
want na Zijn verrijzenis
gaat het door
in iedere mens die aan Hem
taal en handen en voeten wil geven.

Terug