Arsacal
button
button
button


Zij is je Moeder...

Maria Tenhemelopneming in Kortenbos

overweging_preek - gepubliceerd: vrijdag, 17 augustus 2012
interieur van de basiliek van Kortenbos
interieur van de basiliek van Kortenbos

Op het hoogfeest van Maria Ten­hemel­op­neming mocht ik de heilige Mis vieren in de basiliek van Kortenbos, een bede­vaartsoord ter ere van Maria, "behoudenis der kranken". Docent en staflid van De Tiltenberg, Dr. J. Vijgen, is uit de parochie van deze basiliek afkomstig en we hadden de plaats eerder bezocht onder meer eens met de seminaristen. Bovendien is het bede­vaartsoord ontstaan in dezelfde tijd als dat van Haastrecht ter ere van Maria ter Weghe, waar ik pastoor ben geweest.

Dat beeldje is in 1647 door paters Jezuïeten vanuit Foy bij Dinant naar Haastrecht gebracht. Ook in Kortenbos gaat het naar alle waar­schijn­lijkheid om een beeldje van Onze Lieve Vrouw van Foy. In Kortenbos heb ik voor­af­gaand aan de Mis de nieuwe kroontjes voor Maria en het Kind Jezus gezegend. Het heiligdom ziet er zeer verzorgd uit en is beslist een bezoek waard!

Tijdens de H. Eucha­ris­tie heb ik de volgende homilie gehouden:

Homilie

Vandaag mogen we dus samen dit hoogfeest van Maria’s ten­hemel­op­neming vieren. Dit is een prachtige dag voor iedereen die van Maria houdt en die haar als een Moeder, voorspreekster en Middelares vereert.

Ik hoop dat Uzelf, Uw kinderen en kleinkinderen, familieleden en allen die U dierbaar zijn op een dag in hun leven geraakt mogen worden door die Moederlijke te­gen­woor­digheid van Maria in hun leven.

We weten allemaal hoe het vaak in de gezinnen gaat. Als kinderen een probleem hebben, iets moeilijks te vertellen hebben, niet goed raad weten, gaan ze vaak eerst naar hun moeder toe. Zeker vroeger was dat zo: moeder was altijd thuis, vader was naar zijn werk en vaak zo even heel terloops, bij de koffie of de thee, in de keuken onder het afwassen of zomaar in het voorbijgaan, kon je bij moeder even iets kwijt wat je op je hart lag. Wat een genade is dat eigenlijk! Door haar aanwezigheid, door haar gewoon er zijn was en is een moeder een heel belangrijke factor, degene die er altijd voor je is.

En zo’n moeder is precies ook Maria. Deze week sprak ik nog met iemand die niet zo’n gemakkelijke relatie met zijn vader had gehad. Die kwam wat eisend over, het leek nooit goed genoeg, je moest aan hoge normen voldoen en je ervoer vooral steeds weer dat je tekort schoot. Er zijn nogal wat mensen die zo’n beeld bij een vader hebben en dat hoeft niet altijd aan die vader te liggen, dat kan ook een beetje in een mens zelf zitten: dat je het gevoel hebt niet goed genoeg te zijn, niet te voldoen, niet aanvaard en bemind te zijn.

Ga maar naar Maria en leer van haar dat je een geliefd kind van God bent, laat je door haar moederlijke liefde verwarmen, deel je zorgen, je noden, je twijfels en problemen maar met haar. Maria is ook een moeder die zich zorgen maakt. Ook dat zullen vele moeders herkennen.

In alle grote Mariaverschijningen van de laatste twee eeuwen, zegt Maria eigenlijk steeds weer hetzelfde: er staat zoveel te gebeuren met de wereld er is zoveel nood en ellende en de mensheid zakt zo diep weg in de modder van deze tijd, in ongeloof en decadentie, in allerlei kwaad en in oppervlakkige dingen die van geen waarde zijn, dat Maria steeds weer waarschuwt als een goede moeder: bekeer je! Bidt! Bidt voor de zondaars! Bidt de rozen­krans en probeer de wereld met licht te vervullen, het licht van de waarheid, het licht van Gods liefde.

Maria is dé begenadigde, dé gezegende onder de vrouwen. We hoorden dat vandaag weer in het evangelie. Zij is door God voor de erfzonde bewaard om helemaal vrij en open haar jawoord te kunnen spreken en dat gestand te kunnen doen.

Tegelijk is zij een gewone, eenvoudige vrouw, een kleine mens, ook dat zingt zij uit in het evangelie van vandaag in haar lofzang, het Magnificat: De Heer zag welwillend neer op de kleinheid van Zijn dienstmaagd.

De eerste zonde, die erfzonde, was juist precies geweest dat de mensen zich in hoogmoed tegen God hadden gekeerd: als je eet van die ene boom van het paradijs, dan zul je gelijk zijn aan God met kennis van goed en kwaad. Voor die bekoring tot hoogmoed was de mens, waren Adam en Eva ooit bezweken.

Maar een nieuwe Eva stond op, in de kracht van Gods genade, en zij sprak haar “ja”, haar bereidheid om te dienen, om een nederige dienstmaagd van de Heer te zijn. Dat is Maria, die de Heer ons als moeder gegeven heeft. En vandaag mogen we vieren wat er dan met je gebeurt, hoe het dan afloopt als je die weg probeert te bewandelen; wij doen dat met vallen en opstaan misschien, maar hopenlijk fundamenteel met een grote trouw.

Maria is met lichaam en ziel in de hemel opgenomen. Zij die zo nauw betrokken was bij het lijden, sterven en verrijzen van Jezus haar Zoon, mocht als eerste van de schepping met Hem mee-verrijzen, maar het gaat vandaag toch ook om ons: als we Hem dienen, zullen we met Hem heersen; als wij proberen de weg te gaan die onze moeder Maria ons wijst, dan zullen we ook met haar de vreugde mogen delen van het eeuwig leven en eens - bij de verrijzenis van het lichaam - in die vreugde mogen delen die Maria al ten deel gevallen is.

Vele, vele malen heb ik van mensen gehoord, hoe zij bij Maria verhoring hadden gevonden. Heel vaak is mij opgevallen dat mensen die op Maria vertrouwden sterk in het leven stonden. Ik denk dat dit ook voor velen van U geldt. In moeilijke momenten was Maria daar, je gebeden werden verhoord en als we al niet precies dat kregen waar we in onze onnozelheid om hadden gevraagd, dan kregen we toch een geest van overgave, van rust, van vertrouwen, zoals bij Maria die zelf steeds heeft geloofd - ook al liep het niet zo lekker - dat alles tot vervulling zou komen wat God haar had gezegd.

Al die kaarsjes bij Maria die miljoenen kaarsjes in al die bede­vaartsoorden en op zoveel andere plaatsen over de hele wereld, getuigen van dat vertrouwen. Je hoeft ook nooit bang te zijn dat je God iets te kort doet als je Maria vereert.

Maria heeft geen “eigen winkel”. Zij doet niets anders dan doorgeven, doorgeven wat van God naar ons komt; en wat wij bij haar brengen leidt zij verder naar Hem. Daarom heet zij “middelares”.

Ga naar Maria, kijk naar Maria, zij is je Moeder; zij is zo dichtbij en zo vertrouwd, en zo vol liefde voor je, dat je altijd mag vertrouwen dat je aan haar al je noden kunt toevertrouwen en dat de weg die zij je wijst je gelukkig maakt, je naar de hemel brengt, je voert naar God die onze zeer barmhartige Vader is.

AMEN

Terug