Arsacal
button
button
button


Samen tegen armoede

Dag van de caritas 2018

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 april 2018
Kor Berghuis aan het woord; rechts drs. Ernst Meyknecht
Kor Berghuis aan het woord; rechts drs. Ernst Meyknecht
Samen tegen armoede

Zaterdag 7 april was ik voor het slot van het pro­gram­ma van de Dag van de Caritas in Heiloo, waar vooral bestuursleden en vrij­wil­lig­ers van de parochiële caritasin­stel­lingen aanwezig waren voor een mooi en afwisselend pro­gram­ma rond het thema van armoedebestrijding.

Er waren deze dag, die was geor­ga­ni­seerd door de staf­me­de­werker caritas van het bisdom, drs. Ernst Meyknecht, zes workshops. Er waren zo’n vijftig caritas-mensen aanwezig. De coördinator van de caritas in dochter-bisdom Rotterdam, Jan Maassen, was aanwezig voor een inleiding op het thema en een workshop over armoede in Neder­land. Kor Berghuis (zie foto) had het over de nieuwe cursus die van start gaat om vrij­wil­lig­ers en bestuurders te werven voor de caritasin­stel­lingen (foto van de folder). Vanuit de Kerk in Actie sprak mw. Burret Olde over Noodhulp. Diaken Gert jan van der Wal had het over het activeren van je parochie in caritas-opzicht, Annemarie de Wit was er vanuit het Kansfonds en mw. Gruisen over het omgaan met ‘frauduleuze’ aanvragen. Pastoor dr. Bart Putter, voorzitter van de Diocesane Commissie Caritas sloot de dag af met een korte toespraak. Tijdens de lunch was er gelegenheid om nog wat informeel na te praten en daar heb ik natuurlijk ook graag gebruik van gemaakt.

Op de foto ziet U de hoofdlijnen van het jaar­pro­gramma van de Caritas in ons bisdom.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug