Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in Zwaag

St. Matteüsparochie, Hoorn

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 april 2018 - 126 woorden
Groepsfoto voor de Lourdeskapel
Groepsfoto voor de Lourdeskapel
Vaandel van St. Franciscus in de kerk van Zwaag
Vaandel van St. Franciscus in de kerk van Zwaag

Zater­dag­avond 14 april werd in Zwaag het heilig Vormsel gevierd van 28 jon­ge­ren en enkele vol­was­se­nen van de St. Matteüspa­ro­chie (Hoorn, Westerblokker, Oos­ter­blok­ker, Westwoud en Zwaag).

Het was dui­de­lijk te merken dat deze jonge mensen goed waren voor­be­reid met een mooi vormsel­pro­ject. Hoogte­punt was zeker een bezoek aan Heiloo met een pro­gram­ma met de baluwe zusters daar. Een project­koor van jon­ge­ren uit de pa­ro­chie en het jon­ge­ren­koor Arrival uit Wie­rin­ger­meer zorg­den voor mooie en bete­ke­nis­volle zang. Dank aan ie­der­een die zich voor dit vormsel heeft ingezet, in het bij­zon­der de leden van de werk­groep! Pastoor Samuel Marcantogni en kape­laan Mario Agius con­ce­le­breer­den, diaken René Visser assis­teerde. Het was een mooie, fees­te­lij­ke vie­ring.

Van harte proficiat aan de vor­me­lin­gen met het ont­van­gen van dit mooie sacra­ment!

Terug