Arsacal
button
button
button


Vormsel op ‘ons’ eiland

Met de boot naar Texel

nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 april 2018

Zondag­mid­dag 15 april hebben vier vormelingen op Texel het sacrament van de heilige Geest ontvangen om verder te gaan in het voetspoor van Jezus. Naar Texel gaan is toch altijd iets aparts.

Texel is een eiland en je moet er met de boot naar toe. Dat weet natuurlijk iedereen, maar ik schrijf dat hier omdat zo'n zeereisje - ook al duurt het niet zo lang - toch iets heeft van erop uit gaan en vrij zijn. Het is het enige waddeneiland dat tot ons bisdom behoort. Al was de groep vormelingen van de vrij kleine katholieke gemeen­schap van dit eiland (zo'n 1700 katholieken) niet zo groot, het is toch een mooie en sympathieke ervaring door het hartelijke welkom en de mooie Eucha­ris­tie­vie­ring die was voorbereid. Overal in de kerk waren voetstappen opgehangen als aanmoediging aan de vormelingen om verder te gaan in het voetspoor van Jezus. Twee dames hadden de voor­be­rei­ding verzorgd en waren bijna wekelijks met de vormelingen samen gekomen vanaf januari. Zij doen dit al vele jaren met grote inzet en trouw. Er is trouwens ook een na-vormsel­groep in de regio waaraan een flink aantal jongeren meedoet.

Het vormsel vond plaats in de kerk van Den Burg, waar trouwens ook een glas-in-loodraam is aangebracht ter ere van sint Jozef, uit dank­baar­heid, met het ferryschip dat in de haven van Texel aankomt.

Van harte feliciteren we de vormelingen, de werk­groep en de parochie!

Terug