Arsacal
button
button
button
button


Vormsel op ‘ons’ eiland

Met de boot naar Texel

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 april 2018 - 232 woorden

Zondag­mid­dag 15 april hebben vier vor­me­lin­gen op Texel het sacra­ment van de heilige Geest ont­van­gen om verder te gaan in het voetspoor van Jezus. Naar Texel gaan is toch altijd iets aparts.

Texel is een eiland en je moet er met de boot naar toe. Dat weet na­tuur­lijk ie­der­een, maar ik schrijf dat hier omdat zo'n zeereisje - ook al duurt het niet zo lang - toch iets heeft van erop uit gaan en vrij zijn. Het is het enige wad­deneiland dat tot ons bisdom behoort. Al was de groep vor­me­lin­gen van de vrij kleine katho­lie­ke ge­meen­schap van dit eiland (zo'n 1700 katho­lie­ken) niet zo groot, het is toch een mooie en sympathieke erva­ring door het harte­lijke welkom en de mooie Eucha­ris­tie­vie­ring die was voor­be­reid. Overal in de kerk waren voetstappen opge­han­gen als aan­moe­di­ging aan de vor­me­lin­gen om verder te gaan in het voetspoor van Jezus. Twee dames had­den de voor­be­rei­ding ver­zorgd en waren bijna weke­lijks met de vor­me­lin­gen samen geko­men vanaf januari. Zij doen dit al vele jaren met grote inzet en trouw. Er is trouwens ook een na-vormsel­groep in de regio waaraan een flink aantal jon­ge­ren meedoet.

Het vormsel vond plaats in de kerk van Den Burg, waar trouwens ook een glas-in-loodraam is aan­ge­bracht ter ere van sint Jozef, uit dank­baar­heid, met het ferry­schip dat in de haven van Texel aan­komt.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen, de werk­groep en de pa­ro­chie!

Terug