Arsacal
button
button
button
button


Kathedraal onder de bloemen

De nieuwe Bavo bloeit

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 19 april 2018 - 96 woorden

De ka­the­drale basiliek van Sint Bavo is prach­tig versierd met allerlei kuns­tige bloemver­sie­ringen, gemaakt door stu­den­ten van Groen-colleges rond het thema: een hemels onthaal in de kerk. Vrij­dag 20 april is er een speciale Mis bij gelegen­heid van ‘De nieuwe Bavo bloeit’.

De pontificale heilige Mis vindt plaats om 12.30 uur als onder­deel van een speciale dag voor senioren.Van 19-27 april is de kerk geopend voor dit bij­zon­dere eve­ne­ment. Meer in­for­ma­tie is te vin­den op de speciale web­si­te:

Hiernaast en hier­on­der alvast een voorproefje van de vele bij­zon­dere versie­rin­gen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug