Arsacal
button
button
button


Waarom is een katholieke kerk anders dan een protestantse?

Het feest van onze God

overweging_preek - gepubliceerd: vrijdag, 20 april 2018
Waarom is een katholieke kerk anders dan een protestantse?
Zusters Juliaantjes met begeleiders
Zusters Juliaantjes met begeleiders (foto: P.J. Frankhuizen)

Op vrijdag 20 april was er om 12.30 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring in de kathedraal bij gelegenheid van ‘De nieuwe Bavo bloeit’. Voor dit evenement is de kathedraal overdag geopend. Maar staande in die fraai versierde kerk, vraag je je af: waarom deze bloemenpracht? Hoort dat wel bij een kerk?

Hoe mooi het allemaal is, ziet U onderaan deze pagina. Die foto’s zijn van P.J. Frankhuizen

De viering was eigenlijk als diocesane viering bedoeld maar de bekendmaking ervan was door een vergissing achterwege gebleven. Begin deze week is er nog een berichtje op de website van het bisdom geplaatst. Er waren toch zo’n vijftig gelovigen aanwezig, waaronder de zusters Juliaantjes. 

Homilie

Geen leerhuis, geen concertzaal

Een katholieke kerk
heeft sowieso wel iets bijzonders.
Anders dan een pro­tes­tantse kerk
is die feestelijk aangekleed
met beelden, schilderijen, kruisweg en altaren.
Een katholieke kerk is geen leerhuis
al kunnen we er wel iets opsteken,
zo’n kerk is geen concertzaal.
Al horen we er - zeker hier - mooie muziek,
nee, die kerk is huis van God,
dat is de letterlijke betekenis van het woord.

Hij is er!

Wie een katholieke kerk binnentreedt
valt automatisch al een beetje stil
omdat je daarbinnen staat
voor een groot en alomvattend wonder:
Gods aanwezigheid.
Hij is hier!
De niet gelovige Alphonse Ratisbonne
heeft dat ooit eens ervaren.
Hij zei later over zijn bezoek aan een kerk in Parijs:
Ik ging erin als heiden,
ik kwam eruit als katholiek.
Zozeer was hij gegrepen
door die ervaring van Gods aanwezigheid.

Beelden van God

Nu hebben mensen
heel ver­schil­lende beelden van God.
Veel mensen associëren God,
bewust of onbewust,
met hun eigen slecht geweten:
ze zien God als een soort boos oog
dat voortdurend controlerend op hen neerziet.
Voor sommige mensen
kan dat tot een levenslang trauma worden:
zij voelen zich eigenlijk
ten diepste afgekeurd als mens,
alsof zij er niet mogen zijn.

Feestzaal

Maar dat is niet het ware, goede Godsbeeld,
dat kun je op zich al een beetje zien
als je een katholieke kerk binnengaat:
dat rijk versierde interieur
geeft aan dat je een feestzaal binnengaat
en dat het dus iets prachtigs en iets feestelijks is
als je die grote Koning van de hemel mag ontmoeten.

Koning Willem-Alexander

In de krant kunnen we de laatste weken vaker lezen
dat onze koning Willem Alexander
zo eenvoudig overkomt.
Dezer dagen stond er bij­voor­beeld weer een foto
van de koning in de krant,
terwijl hij het knopje van het stoplicht indrukt
voor de zebra waar hij oversteekt.
Het is een heel klein dingetje, natuurlijk,
maar toch een mooi teken
van eenvoud en menselijkheid.
Iemand vroeg zich af
of de koning niet te eenvoudig was,
maar op die opmerking kwam veel kritiek:
de eenvoud maakt de koning sympathiek,
benaderbaar en hartelijk
en dat doet zeker niets af
aan zijn waardigheid als koning.

Een menselijke koning

Zo is het ook met onze God.
Hij is natuurlijk, zeker
de hoogste en de allergrootste,
daar doen we niets van af,
maar Hij toonde zich aan ons
als een eenvoudig mens,
rondtrekkend, aandacht gevend aan mensen,
juist aan degenen
die niet zo in ere stonden bij de andere mensen
en aan de zwakken en de zieken.
Hij werd gekruisigd, is gestorven,
eenvoudiger en nederiger kan haast niet.
Maar Hem heeft God de Vader opgewekt,
Hij is verrezen.

Hemels onthaal

Ook dat is een teken
dat we God niet moeten zien
als een alles controlerend oog,
als een strenge toezichthouder
die altijd klaar staat om te straffen, nee!
Hij is een lieve Vader
en een hartelijke broer,
die van ons houdt
en die ons steeds weer uitnodigt voor een feest
waar Hij ons hartelijk welkom heet
om dat met Hem te vieren:
een hemels onthaal in de kerk.

Koepel

Dat de kerk zo’n feestzaal is
wordt in deze fraaie basiliek
altijd al sterk beklemtoont door de mooie koepel
die een beeld is van het hemelse Jeruzalem.
Natuurlijk, mensenhanden hebben deze kerk gebouwd;
zij wilden met liefde iets moois aan God geven
maar ook laten zien
dat de goede Vader in de hemel
ons hartelijk welkom heet
en wij samen met Hem
het feest mogen vieren van de Eucha­ris­tie
en alle andere sacramenten.

Bloemen

En deze dagen wordt nog veel duidelijker gemaakt
dat deze kerk Gods feestzaal is,
nu heel deze kathedrale basiliek
met de prachtigste bloemen is versierd.
Ruim 150 studenten van de Groenscholen
het Wellantcollege, Clusiuscollege en MBOWestland
hebben hun beste beentje voorgezet.
Van harte dank ik hen daarvoor!

Deze mooi versierde kathedraal is een uit­no­di­ging
aan ons allemaal
om God niet als een wrekende God te zien
maar als een hartelijke vader
die ons met liefde onthaalt in Zijn huis.

Saulus die Paulus werd

De eerste lezing sloot daar vandaag mooi op aan:
Saulus was een vervolger van christenen,
hij wist precies waar die fout zaten
en wilde Gods toorn over hen afroepen.
Maar die Saulus werd veranderd
in een nieuwe mens, die Paulus ging heten,
en met het vuur van de liefde in zijn hart,
overal rond ging
om mensen uit te nodigen
het feest van Gods liefde te vieren.

Dat dit vuur en die liefde
ook in ons hart mogen zijn!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug