Arsacal
button
button
button
button


Bezoek in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 23 april 2018 - 127 woorden

Maan­dag 23 april was een groep pries­ters met emeritus-bis­schop Frans Wiertz van Roermond op bezoek. Ook was er bezoek uit italië. Met hen bezochten mgr. Jozef Punt en ik onder meer de Keukenhof.

De bezoekers uit Italië zijn don Agostino Ferrario van de Sacro Monte in Varese en broe­der Giorgio Formigari, se­cre­ta­ris van de aarts­bis­schop van Milaan. Beiden zijn reeds lang bij­zon­der met de katho­lie­ke kerk in ons land verbon­den en door bemid­de­ling van don Agostino ont­vangt ons semi­narie regel­ma­tig bij de grote feesten Ita­li­aanse lekkernijen als tekenen van be­trok­ken­heid. Ook heeft hij bij ver­schil­lende gelegen­he­den mooie para­menten ge­schon­ken aan semi­na­rie, kathe­draal en Heiloo. Bij het bezoek aan de stad Haar­lem werd ook de St. Joseph­kerk bezocht die dit jaar 175 jaar bestaat.

Terug