Arsacal
button
button
button
button


Alle gedecoreerden: van harte proficiat!

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 april 2018 - 166 woorden
Op koningsdag wappert de vlag op de toren van de kathedraal
Op koningsdag wappert de vlag op de toren van de kathedraal
Alle gedecoreerden: van harte proficiat!

Heel wat ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers hebben de afgelopen dagen een lintje van de koning gekregen. Mensen die voor het ker­ke­lijk leven actief zijn, zijn dat vaak ook op andere gebie­den en hebben een mooie inzet voor kerk en maat­schap­pij. Van harte wil ik hen allen fe­li­ci­te­ren met de onder­schei­ding!

Ik zal er niet aan beginnen namen te gaan noemen, daarvoor zijn het te veel mensen en ik zou er zeker een aantal vergeten, wat na­tuur­lijk niet de bedoeling is. Daarom deze algemene felici­ta­tie aan allen die on­der­schei­den zijn, heel bij­zon­der al die mensen die hun onder­schei­ding hebben gekregen mede voor hun inzet voor de pa­ro­chie of voor de kerk op ander vlak.

Zonder de inzet van al die mensen die vaak zoveel uren geven voor het goede doel, zou het gewoon niet gaan. Zij zijn voor het ker­ke­lijk leven zeer be­lang­rijk! Dus, ook bij deze: aan de vrij­wil­li­gers, veel dank voor alle inzet voor de kerk en aan degenen die daarvoor nu een lintje hebben gekregen: proficiat!

Terug