Arsacal
button
button
button
button


Brand in de kerk van Limmen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 3 mei 2018 - 128 woorden

Na afloop van de avond van barm­har­tig­heid hoor­den mgr. Punt en ik in Assisi van de grote brand die in de H. Cornelius­kerk in Limmen heeft gewoed en van de grote verwoes­ting die deze heeft aan­ge­richt.

Na­tuur­lijk zijn we geschrokken van dit on­ver­wachte nieuws. Van harte leven we mee met de pa­ro­chie van Limmen en met de pa­ro­chi­anen die voor hun ogen de plaats in het vuur ten onder zagen gaan waar zij zijn gedoopt, getrouwd en gevormd, waar zij hun dier­ba­ren uitgeleide hebben gedaan en waar zij bijeen­ko­men voor de Eucha­ris­tie en andere vie­rin­gen. We denken in Assisi aan hen allen in ons gebed.

De bouwinspecteur van het bisdom zal morgen de schade in ogenschouw nemen. Op dit moment kunnen we nog niets zeggen over het ver­volg.

Terug