Arsacal
button
button
button


Kracht van de Geest voor Duivendrecht en Amsterdam Zuid Oost

Feestelijke vormselviering in ’De Drie Stromen’

nieuws - gepubliceerd: maandag, 21 mei 2018
Kracht van de Geest voor Duivendrecht en Amsterdam Zuid Oost
De beide diakens, catechiste en Danielle
De beide diakens, catechiste en Danielle
Kracht van de Geest voor Duivendrecht en Amsterdam Zuid Oost

Op tweede Pinksterdag mocht ik het heilig Vormsel toedienen aan 24 jongeren uit de parochies De Graankorrel (Amsterdam Zuid Oost) en Sint Urbanus (Duivendrecht) in het kerk­cen­trum 'De Drie Stromen' in Zuid Oost. De parochies maken deel uit van het Samen­wer­kings­ver­band Clara en Franciscus waarvoor elder nog een tweede vormsel­vie­ring is. Het was een warme, hartelijke en vurige heilige Mis.

De vormelingen waren voorbereid door catechiste Santa Jaddoe, diaken Theo van Stiphout en Charles Lake. Samen met diaken Han Hartog waren zij ook bijzonder bij deze mooie viering in een volle kerk betrokken. De vormelingen en de geloofs­ge­meen­schap waren een beeld van wat wij zijn als katholieke kerk: wereldwijd, universeel, alle landen en talen omvattend. Diaken Han Hartog verwees in dit verband in zijn openingswoord naar het Pinksterwonder dat mensen van alle rassen en talen één maakt. 

De feestelijke viering werd muzikaal verzorgd door het koor Lobi Makandra o.l.v. Wim van Lint, terwijl Simon Blijleven het orgel bespeelde. Een viertal vormelingen deed op deze dag ook de eerste heilige communie en in de kerkw aren ver­schil­lende kinderen aanwezig die zich voor­be­rei­den op het heilig doopsel. Ook zijn er hier ieder jaar volwassenen die toetreden tot de katholieke kerk door doopsel en vormsel, een stap die wij iedereen kunnen aanbevelen!

Na de viering ontmoette ik Danielle, die in Zuid Oost het parochieel kinderkoor leidt met allerlei ac­ti­vi­teiten daaromheen, zoals muziekles, spel en godsdienstige vorming en zomers druk bezochte kampen. Zeven kinderen van het koor werden gevormd. Ik moest erbij denken aan het "oratorio" zoals dat bij de Salesianen en in de parochies van het bisdom Milaan gebruikelijk is. Heel mooi!

Van harte proficiat aan de vormelingen, hun ouders, familie en begeleiders en aan deze parochies!

Terug