Arsacal
button
button
button


Jongeren regio Hilversum gevormd in Emmauskerk

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 mei 2018

Zaterdag 26 mei mocht ik in de Emmaus­kerk aan de kerkenlanden in Hilversum het heilig vormsel toedienen aan negentien jongeren - de meesten uit de brugklas van de middelbare school, een enkeling wat ouder - uit de regio Hilversum.

De regio Hilversum omvat de parochie Emmaus-Paulus, het samen­wer­kings­ver­band van de parochies van Hilversum en de "KAN-parochies"(Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg).

Het vormsel was voorbereid door een viertal begeleiders samen met jongeren­wer­ker Maurice Lagemaat, die de jongeren uitnodigde voor de bijeenkomsten van "Rock Solid", het jongeren­pro­gramma van deze parochies. In de viering - een woord- en gebeds­vie­ring - waren de pastoor Jules Dresmé en de beide diakens Randy Simileer en Wim Balk, samen met de jongeren­wer­ker en natuurlijk vormelingen en ouders actief. Het was een mooie, goed verzorgde viering en ook een warme viering - figuurlijk en letterlijk, want de temperaturen bereikten op deze dag grote hoogten en dat doet zich in een laag, modern kerk­ge­bouw gevoelen.

Van harte wensen we de jongeren Gods zegen toe en ik spreek de hoop uit dat zij Gods Geest in hun leven steeds meer mogen herkennen en met vreugde Gods wegen zullen gaan.

Terug