Arsacal
button
button
button
button


Jongeren regio Hilversum gevormd in Emmauskerk

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 mei 2018 - 191 woorden

Zater­dag 26 mei mocht ik in de Emmaus­kerk aan de kerkenlan­den in Hilversum het heilig vormsel toedienen aan negen­tien jon­ge­ren - de meesten uit de brug­klas van de middel­ba­re school, een enkeling wat ouder - uit de regio Hilversum.

De regio Hilversum omvat de pa­ro­chie Emmaus-Paulus, het samen­wer­kings­ver­band van de pa­ro­chies van Hilversum en de "KAN-pa­ro­chies"(Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg).

Het vormsel was voor­be­reid door een viertal bege­lei­ders samen met jon­ge­ren­wer­ker Maurice Lagemaat, die de jon­ge­ren uitno­digde voor de bij­een­komsten van "Rock Solid", het jon­ge­ren­pro­gramma van deze pa­ro­chies. In de vie­ring - een woord- en gebeds­vie­ring - waren de pastoor Jules Dresmé en de beide diakens Randy Simileer en Wim Balk, samen met de jon­ge­ren­wer­ker en na­tuur­lijk vor­me­lin­gen en ouders actief. Het was een mooie, goed ver­zorgde vie­ring en ook een warme vie­ring - figuur­lijk en let­ter­lijk, want de temperaturen bereikten op deze dag grote hoogten en dat doet zich in een laag, modern kerk­ge­bouw gevoelen.

Van harte wensen we de jon­ge­ren Gods zegen toe en ik spreek de hoop uit dat zij Gods Geest in hun leven steeds meer mogen herkennen en met vreugde Gods wegen zullen gaan.

Terug