Arsacal
button
button
button


Bisschoppen bij heiligdomsvaart in Maastricht

Sint Servaas geëerd

nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 mei 2018
De noodkist
De noodkist
Bisschoppen bij heiligdomsvaart in Maastricht
Bisschoppen bij heiligdomsvaart in Maastricht

Op zondag 27 mei waren veel bis­schop­pen naar Maastricht gekomen voor de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart in Maastricht om de heilige Eucha­ris­tie te vieren ter ere van Sint Servatius. Ook ik was daarbij aanwezig en ik was onder de indruk van de prachtige Eucha­ris­tie­vie­ring en de totale organisatie waarvoor de Vereniging Het graf van Sint Servaas tekent.

Het thema van de heiligdomsvaart was ontleend aan een woord van paus Franciscus, maar is ook een bekende uitdrukking: “Doe goed en zie niet om”. De heiligdomsvaart gaat nog door tot en met 3 juni met een mooi pro­gram­ma.

De kerk, de fraaie sint Servatius­basi­liek, was deze zondag helemaal vol met pelgrims uit het hele land. Ik kwam tenminste nogal wat mensen tegen uit ons bisdom die naar Maastricht waren gereisd voor deze gelegenheid. Ze zullen zeker niet teleurgesteld zijn geweest. Kardinaal Willem Eijk en kardinaal Adrianus Simonis, Mgr. Frans Wiertz en mgr. Everard de Jong, mgr. Ron van den Hout van Groningen-Leeuwarden, mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, mgr. Herman Woorts, de diocesaan admini­strator, mgr. Hub Schnackers, de abt van Mamelis en de rector van het pauselijk college Santa Maria dell'Anima alsmede de leden van het kathedraal kapittel waren aanwezig bij de plechtige Eucha­ris­tie­vie­ring - die op fraaie wijze muzikaal werd opge­luis­terd - waarin kardinaal Eijk hoofd­cele­brant en predikant was. In de homilie stond de kardinaal stil bij het leven en de geloofstrouw van de heilige Servatius, die als eerste geloofs­ver­kon­diger van ons land bekend staat. De Eucha­ris­tie­vie­ring is op de televisie uitgezonden. Ook de gouverneur van Limburg, Theo Bovens, en de burge­mees­ter van Maastricht, mw. Annemarie Penn - Te Strake en wethouders waren bij de viering aanwezig.In de loop van de middag kwam ook de bisschop van Aken voor de processie.

Bij de intocht werd de noodkist - de reliekschrijn van Servaas die in tijden van nood in processie door de stad werd gedragen - meegedragen en voor het altaar geplaatst.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring werden de gasten door de burge­mees­ter met een mooie toespraak waarin zij inging op de betekenis van de heiligdomsvaart, welkom geheten in het stadhuis, waarna de heiligdomsvaart, de processie met de noodkist ging beginnen. Dat heb ik helaas niet meer mee kunnen maken omdat ik op tijd in het bisdom terug moest zijn voor de sluiting van de mei­maand en het feest van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo.

Ik hoop dat het allemaal redelijk goed is gegaan in Maastricht want er was sprake van onweer en regenbuien...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug