Arsacal
button
button
button


Priesterwijding Daan Huntjens

Groot feest in Rotterdamse kathedraal

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 juni 2018
Daan Huntjes
Daan Huntjes
absis van de Rotterdamse kathedraal
absis van de Rotterdamse kathedraal
Priesterwijding Daan Huntjens

Op zaterdag 2 juni heeft mgr. Johannes van den Hende in de Rotterdamse kathedraal aan de Mathenesserlaan Daan Huntjens tot priester gewijd. De eerste jaren van zijn priester­oplei­ding was hij op De Tiltenberg, terwijl ik de rector was van het seminarie. Dan vind ik het wel heel bijzonder en mooi om bij de priester­wijding te kunnen zijn.

Gebed

Het was een prachtige viering en het is ook weer mooi om die in een ander bisdom mee te maken en dan nog wel in de kerk waar ik zelf ooit ook de priester­wijding mocht ontvangen. Mgr. Van den Hende kan heel mooi zingen en die kwaliteit kwam bijzonder goed tot uiting in deze viering. De bisschop had zijn preek afgestemd op het jaar van gebed dat in het bisdom Rotterdam wordt gevierd en nu ongeveer halverwege is. Roepingen zijn een vrucht van het gebed, zoals de Heer zelf heeft aangegeven. De donateurs en leden van gebedskringen die om roepingen bidden, weten dat maar al te goed. Ook voor een priester is de levenslange bron voor zijn werken en het fundament van zijn leven het gebed. Maar het is ook een onmisbare opdracht en zending voor alle gelovigen; het gebed verbindt de gelovigen sterk met de zending van de priester. De mensen luisterden aandachtig en stil, een teken dat de woorden van de bisschop wel "binnen kwamen".

Bron van vreugde

Zo'n veertig priesters waren aanwezig om te con­ce­le­breren en de handen op te leggen. Ook emeritus-bisschop mgr. Adrianus van Luijn con­ce­le­breerde. Aan het einde nodigde de bisschop me uit om nog een kort woord te spreken. Dat heb ik graag gedaan om Daan te feliciteren en hem toe te wensen dat deze dag een bron van vreugde zou mogen zijn voor heel zijn verdere leven en dat hij in de dagelijkse viering van de Eucha­ris­tie die bron van kracht en vreugde zou mogen kunnen voeden.

Na afloop van de Mis was er een drukke receptie. Het was ook heel aardig om zoveel mij bekende priesters te kunnen ontmoeten en begroeten.

Pastoor Van Winkel overleden

In de Mis werd ook speciaal gebeden voor pastoor Hans van Winkel die overleden is. Deze priester wordt dinsdag in Zoetermeer uitgeleide gedaan. Hij was pastoor in Den Haag, in Wassenaar en Zoetermeer en vooral in de tachtiger jaren van de vorige eeuw heb ik hem goed gekend en nog enige tijd in de vakanties bij hem in de pastorie gewoond toen ik in Rome studeerde. Hij was ook spirituaal van de priester­oplei­ding en een hartelijke, herderlijke en gelovige priester. Moge hij nu in vrede zijn!

(De foto hieronder is van Eliza Oudshoorn)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug