Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan de parochie in Halfweg

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 september 2012 - 160 woorden
Maria geboorte-kerk in Halfweg
Maria geboorte-kerk in Halfweg

Zater­dag­avond heb ik een bezoek gebracht aan de pa­ro­chie in Halfweg en daar de heilige Eucha­ris­tie gevierd, met assis­tentie van diaken Fons Litjens, die in die regio werk­zaam is. Het was de eerste keer dat ik deze kerk bezocht en zag tot mijn ver­won­dering hoe groot het terrein is rondom de kerk met pastorie, volkstuinen, pa­ro­chiehuis, kosterswo­ning en don Bosco huis. De pa­ro­chie staat wel voor vragen en zorgen, want veel van de gebouwen behoeven een opknapbeurt en het aantal kerk­gan­gers is niet groot.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was er gelegen­heid voor de pa­ro­chi­anen elkaar te ont­moe­ten. Er was een goede sfeer en het is een fijne ge­meen­schap. Ik hoop dus ook van harte dat zij goede wegen mogen vin­den om met ver­trouwen de toe­komst in te kunnen gaan.

De homilie die ik hier gehou­den heb is te vin­den bij het bericht over de St. Jan in Laren waar ik dat­zelfde wekend ben geweest (na het eerste deel over de beel­den).

Terug