Arsacal
button
button
button
button


Vormen in Kudelstaart

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 juni 2018 - 206 woorden
met pastoor Marco Cavagnaro en diaken Jeroen Hoekstra
met pastoor Marco Cavagnaro en diaken Jeroen Hoekstra
vurige tongen
vurige tongen
de kerk in Kudelstaart
de kerk in Kudelstaart

Zater­dag­avond 23 juni was ik in Kudel­staart om het heilig Vormsel toe te dienen aan de vor­me­lin­gen van Aalsmeer, De Kwakel en Kudel­staart. Het gelegen­heids­koor bij deze vie­ring werd gevormd door de vor­me­lin­gen zelf met broers en zussen. Ze zongen zo goed, dat de hoop is dat ze dóór willen gaan.

De meeste vor­me­lin­gen (12) kwamen uit Kudel­staart. Bovendien was het vormsel in de voor­avond van het hoog­feest van Johannes de Doper, patroon van de kerk. Het lag dus voor de hand dat besloten was het vormsel dit keer in Kudel­staart te laten plaats vin­den. De gebeds­vie­ring heb ik samen met pastoor Marco Cavagnaro en diaken Jeroen Hoekstra gedaan (zie foto). De werk­groep van het vormsel met jacqueline Riechelman en Miranda van Rijn leidde alles in goede banen. Er waren veel gelo­vi­gen geko­men, de kerk was bijna helemaal vol. Ook de emeritus pas­to­raal werker mw. Anne­miek Blonk was bij de vie­ring aanwe­zig. Doordat het koor zo goed zong en ver­schil­lende mooie en toepas­se­lijke lie­de­ren had, werd het een mooie vie­ring, waar de vor­me­lin­gen goed in betrokken waren.

Van harte proficiat aan de vor­me­lin­gen, hun ouders en familie en aan de pa­ro­chies. Moge de Geest van God hen door hun leven blijven be­ge­lei­den met zijn gaven...

Terug