Arsacal
button
button
button


Vormen in Kudelstaart

nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 juni 2018
met pastoor Marco Cavagnaro en diaken Jeroen Hoekstra
met pastoor Marco Cavagnaro en diaken Jeroen Hoekstra
vurige tongen
vurige tongen
de kerk in Kudelstaart
de kerk in Kudelstaart

Zaterdag­avond 23 juni was ik in Kudelstaart om het heilig Vormsel toe te dienen aan de vormelingen van Aalsmeer, De Kwakel en Kudelstaart. Het gelegenheidskoor bij deze viering werd gevormd door de vormelingen zelf met broers en zussen. Ze zongen zo goed, dat de hoop is dat ze dóór willen gaan.

De meeste vormelingen (12) kwamen uit Kudelstaart. Bovendien was het vormsel in de voor­avond van het hoog­feest van Johannes de Doper, patroon van de kerk. Het lag dus voor de hand dat besloten was het vormsel dit keer in Kudelstaart te laten plaats vinden. De gebeds­vie­ring heb ik samen met pastoor Marco Cavagnaro en diaken Jeroen Hoekstra gedaan (zie foto). De werk­groep van het vormsel met jacqueline Riechelman en Miranda van Rijn leidde alles in goede banen. Er waren veel gelovigen gekomen, de kerk was bijna helemaal vol. Ook de emeritus pastoraal werker mw. Annemiek Blonk was bij de viering aanwezig. Doordat het koor zo goed zong en ver­schil­lende mooie en toepasselijke liederen had, werd het een mooie viering, waar de vormelingen goed in betrokken waren.

Van harte proficiat aan de vormelingen, hun ouders en familie en aan de parochies. Moge de Geest van God hen door hun leven blijven begeleiden met zijn gaven...

Terug