Arsacal
button
button
button


Jongerenplatform sluit seizoen af

maar er komt nog een midzomernachtmis in Zandvoort

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 juni 2018
Jongerenplatform sluit seizoen af

Woensdag­avond 27 juni was ik met de jongeren van het Jongeren­plat­form in een leuk restaurantje in Haarlem. We sloten er een vruchtbaar werkjaar af en namen helaas ook afscheid van ver­schil­lende toegwijde platformleden.

Het Jongeren­plat­form komt regelmatig bijeen om jongeren­acti­vi­teiten voor te bereiden en voor bezinning en verdieping in het katholieke geloof. Van verchillende polatformleden moesten we afscheid nemen, vaak om studieredenen en een enkele keer ook vanwege de maximum-leeftijd. We danken Arno, Gérard, Victoria en Thomas voor hun positieve inzet in het afgelopen jaar en wensen hen veel zeggen toe voor hun werk en studie en voor hun levensweg. Van harte wens ik hen toe dat Gods zegen hen zal begeleiden om goed voort te kunnen gaan, in het voetspoor van Jezus.

We hopen natuurlijk dat er weer een aantal goed gemotiveerde platformleden bij komt, katholieke jongeren die zich willen inzetten voor mooie ac­ti­vi­teiten en hun geloof willen verdiepen. Zie website www.jongekerk.nl

Maar er is nog een jongeren­acti­vi­teit: zondag 1 juli komen jongeren in Zandvoort bijeen. Vanaf 16.30 uur is er een voor­pro­gramma bij de katholieke kerk, Groote krocht 45 in Zandvoort en om 19.30 uur is er een H. Mis op het strand, waarbij Anton Goos hoofd­cele­brant zal zijn. P. Fer Reijken zal er ook bij zijn. De dag is geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met jongeren­groepen uit het bisdom Rotterdam. Voordat de Mis begint hoop ik ook nog even iets van het pro­gram­ma mee te maken.

Terug