Arsacal
button
button
button
button


Pauselijke benoeming is terecht!

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 3 juli 2018 - 140 woorden

Na afloop van de doorzend-service was er toch nog de nodige bisdom-post op het adres van het oude bis­schops­huis terecht geko­men, waar­on­der mijn (her)benoe­ming tot Consultor van de con­gre­ga­tie voor de clerus en de felici­ta­tie-brief van de kar­di­naal-prefect. Gelukkig kon op deze dins­dag 3 juli de post wor­den opgehaald. Alles was keurig bewaard.

Er zaten brieven bij van meer dan een jaar gele­den. Door langdurige afwe­zig­heid van de nieuwe eige­naar van het pand, kon­den de mensen van het bisdom de post niet bereiken, maar gelukkig was alles dus keurig bewaard, al zat ik wel onder het stof na het openen van al deze brieven. Kerst- en ver­jaarswensen zaten erbij en ook een paar reke­ningen met daarop­volgende aanma­ningen, maar vooral bui­ten­landse bis­dom­men hebben gebruik gemaakt van de nog niet aangepaste vermel­ding in het pau­se­lijk jaar­boek. Sommige afzenders krijgen alsnog een adreswijzi­ging...!

Terug