Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe Facebook-pagina ‘Bisschop Hendriks’

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 augustus 2018 - 176 woorden

Onlangs is voor mij een nieuwe Facebook-pagina opgezet: ‘Bis­schop Hendriks’. Om tech­nische redenen was dat nodig. Nieuwe artikelen van de web­si­te wor­den vanaf nu op deze Facebook-pagina geplaatst. Na­tuur­lijk blijft het altijd moge­lijk berichten direct op de web­si­te www.arsacal.nl te lezen.

Die web­si­te maakt gebruik van de service dlvr.it om auto­ma­tisch nieuwe artikelen die ver­schij­nen op deze web­si­te te posten op Facebook en Twitter. Tot nu toe was dit gekop­peld aan mijn per­soon­lijke account. Facebook staat echter vanaf 1 au­gus­tus niet meer toe auto­ma­tisch te posten op de tijdlijn van een per­soon­lijk account.

Facebook-pagina

Daarom is een nieuwe pagina opgezet. Mensen die graag op de hoogte blijven van nieuwe berichten en toevoe­gingen op deze web­si­te kunnen nu een­vou­dig deze pagina liken. Bijkomend voor­deel is dat het liken van een Facebook-pagina niet -zoals een vriend­schapsverzoek- door mij hoeft te wor­den beves­tigd. Na­tuur­lijk blijven bestaande vriend­schapsverbin­dingen op Facebook gewoon bestaan.

Uit­no­di­ging om de pagina te liken

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen op deze web­si­te door de Facebook-pagina te liken:

Terug