Arsacal
button
button
button


De Lourdesgrot van Zevenhoven trekt vele mensen

Mis bij de grot - met fotoreportage

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 19 augustus 2018
H. Mis voor de grot
H. Mis voor de grot (foto: Ineke Huitema)
De Lourdesgrot van Zevenhoven trekt vele mensen
(foto: Ineke Huitema)
Met de Leidschendammers aanwezig bij de Grot
Met de Leidschendammers aanwezig bij de Grot (foto: Ineke Huitema)

Zaterdag 18 augustus was ik in Zevenhoven voor de jaarlijkse heilige Mis bij de Lourdesgrot ter ere van Maria, ten hemel opgenomen.Vele honderden mensen waren er naar toe gekomen, de organisatoren hadden het over een 700 gelovigen. Een feestelijk gebeuren, opge­luis­terd door het koor Revival.

Rond de kerk van Zevenhoven ziet alles er piekfijn uit. Vrij­wil­lig­ers van de parochie hebben er een waar paradijsje van gemaakt. Achter de kerk staat de Lourdesgrot, die 105 jaar geleden is gebouwd en ruim veertig jaar geleden door pastoor Van Essen s.J. is hersteld. Sinds die tijd wordt er in de dagen rond Maria Ten­hemel­op­neming een feestelijke Eucha­ris­tie­viering gehouden in de open lucht. Ik heb pater Van Essen nog gekend en herinner mij hoe hij met enthousiasme over deze Lourdesgrot sprak. Ooit ben ik er een keer wezen kijken. Gerard van den Ham organiseert dit feest, de gebroeders Van Veen houden de grot in prima conditie. Veel vrijwlligers helpen mee om alles in goede banen te leiden. Een mooi en feestelijk gebeuren!

Deze avond was ook de KRO er om opnamen te maken voor een pro­gram­ma van "Roderick zoekt licht" dat waar­schijn­lijk ergens in oktober wordt uitgezonden.

Zevenhoven ligt in het bisdom Rotterdam en de organisatie had alles met bisschop Van den Hende afgestemd. Het ligt ook zo dicht bij het bisdom Haarlem, dat de parochies van Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel en Nes op 15 augustus hier hun Eucha­ris­tievieirng hadden gehouden.

De foto's onderaan zijn me vanuit Zevenhoven toegestuurd voor deze website.

HOMILIE

Broeders en zusters, u allen,
Fijn dat U vandaag
naar deze mooie Lourdesgrot gekomen bent
om het feest te vieren
van de Ten­hemel­op­neming van Maria!

Een vlieger...

Als een kind een mooie blauwe vlieger oplaat,
dan danst die vlieger in de zon,
hoog aan de hemel.
Tegelijk houdt dat kind
het lijntje van die vlieger
stevig vast.
Die vlieger van dat kind
staat hoog en overziet alles,
wat dat kind zelf natuurlijk niet kan.

Zo is het ook ongeveer tussen ons en Maria:
Zij is bij God,
hoog in de hemel,
met lichaam en ziel,
zij is stralend en hoogverheven.
Tegelijk is zij er ook één van ons,
zij is ons lijntje naar boven.
Zij helpt ons om alles beter te overzien,
om als het ware met een helicopterview
of beter nog: met de view van God zelf
naar ons leven te kunnen kijken.
Laten we dat lijntje met Maria
dus stevig vasthouden!

Onbegrijpelijk....

Want er is veel wat wij niet begrijpen.
Hoe vaak schudden we niet ons hoofd in onbegrip:
het instorten van een brug in Genua,
een terroristische aanslag,
seksueel misbruik van jonge mensen,
oorlog, drugshandel,
noem het maar op.
Wat is de duivel toch vaak sterk aan het werk
in onze wereld,
hoe kan het dat God dit toelaat?

Alleen de liefde blijft...

En waarom zijn geld, seks en macht
toch vaak zo belangrijk voor mensen,
terwijl we allemaal ervaren
dat wie daarvoor gaat
al gauw met lege handen staat.
Alleen de liefde blijft,
de liefde die geeft en die bidt en die offers brengt,
die blijft ons begeleiden
tot voor Gods troon.
Laten we ons liever realiseren
hoe kort het aardse leven duurt
en hoe gauw we boven voor de hemelse Vader staan;
laten we met Zijn hulp
en met de voorspraak van Maria
mooie geestelijke schatten verzamelen
die we dan aan Hem kunnen laten zien:
“Heer, deze talenten hebt U me toevertrouwd,
dit heb ik er mee gedaan,
met Uw hulp
heb ik U liefgehad
en iets voor anderen mogen betekenen”.

Vragen en danken

Wij zijn allemaal zwakke mensen,
met onze fouten en gebreken,
we kunnen het niet uit onszelf;
daar hoeven we ons niet voor te schamen;
we mogen heel gewoon als kinderen
God onze vader om hulp vragen
en de bijstand inroepen
van Maria, onze hemelse Moeder.
En laten we niet vergeten
die hemelse Vader
en Maria onze moeder te bedanken,
want we zijn soms geneigd wél te zien
wat er allemaal niet deugt,
maar ons niet te realiseren
wat we allemaal gekregen hebben!

Genade

Wat we kunnen en bereiken,
hebben we niet uit onszelf,
we hebben het altijd ook gekregen!
Zelfs een sportman of sportvrouw
die geweldig goed traint
heeft toch geen garantie op succes,
dat moet hem of haar ook gegeven zijn.
En zo is het eigenlijk met alles in het leven.
Alles is genade,
uit­ein­de­lijk ook een gave van God!

Niet toevallig

We zijn niet “toevallig” op aarde gekomen,
we zijn niet een toevallig product
van een eicel en zaadcel;
Ook als iemand een ongewenst kind was,
is hij of zij toch gewenst en geliefd
door een Vader in de hemel,
door een Moeder, Maria;
en dat kind is op deze aarde gezet
met een bedoeling
en niet alleen voortgekomen
uit een toevallige samenloop van omstandigheden,
of een speling van het lot.

Vreugde

We hebben net
het evangelie gelezen
van het bezoek van Maria aan Elizabeth.
Het is een evangelie vol van vreugde:
Elizabeth is verheugd en blij
en zelfs het kindje in haar schoot
springt op van vreugde.
En Maria is vol vreugde,
daarover zingt zij in haar lofzang,
het “Magnificat”.
En waarom zijn zij zo blij?
Niet omdat zij stinkend rijk zijn geworden,
niet omdat zij zo’n leuke relatie hebben,
niet omdat zij machtig zijn,
een hoge functie bezitten.
Zij zijn blij en verheugd
omdat zij God aan het werk hebben gezien,
omdat zij de hand van God
in hun leven herkennen.
Zij zijn dankbaar en blij
om wat zij van God hebben gekregen.

Geen geloof?

Er zijn in onze tijd
heel veel mensen
die deze vreugde niet kennen,
omdat zij geen geloof hebben.
Dat is echt jammer;
ik denk dat het belangrijk is
dat we blijven bidden
voor de mensen die we kennen
en die geen geloof meer hebben.
Je kunt trots zijn op een prestatie,
blij zijn met je huis, je relatie of je gezin,
maar als je geen geloof en vertrouwen hebt,
mis je de vreugde
om het als een geschenk te kunnen zien,
een teken van Gods liefde voor ons.
Toch maakt die vreugde het leven mooi,
die vreugde geeft ons kracht!

De vragen van Maria

Maria heeft zelf veel meegemaakt.
Jozef, haar man moet vroeg overleden zijn,
want na de kinderjaren van Jezus
komt hij in het evangelie niet meer voor.
Jezus haar enige zoon
werd op jonge leeftijd
als een misdadiger
tot een gruwelijke dood veroordeeld.
Ook Maria heeft zeker met vragen gezeten,
net als wij,
maar zij had die innerlijke kracht,
die geest van geloof
waardoor zij kon zeggen:
ook al begrijp ik het niet allemaal,
ik geloof en vertrouw
dat God er een bedoeling mee heeft,
dat Hij het ten goede zal leiden,
dat het uit­ein­de­lijk allemaal
niet voor niets zal zijn.

Vertrouwen!

Die kleine, eenvoudige vrouw,
die de hand van God in haar leven herkende,
die zich overgaf in vertrouwen,
die zich niet van haar stuk liet brengen,
die is door God hoog verheven,
met lichaam en ziel in de hemel opgenomen.
Zalig zij die geloofd heeft!
Het is soms best moeilijk ons niet te laten afleiden
door het kwaad, door het werk van de duivel,
door alle negatieve dingen.
Als we naar Maria kijken,
ten hemel opgenomen,
zien we in feite
het geluk dat God ook aan ons wil geven,
als wij maar volharden
in gebed, in geloof en vertrouwen.
Amen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug