Arsacal
button
button
button
button


Twintig jaar geleden overleed mgr. Bomers

19 april 1936 - 12 september 1998

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 september 2018
mgr. Henricus Bomers
mgr. Henricus Bomers

Op 12 september aanstaande zal het twintig jaar geleden zijn dat mgr. Henricus Bomers plotseling overleed. Hij was bisschop in een roerige tijd. 35 Jaar geleden - in 1983 - trad hij in Haarlem als bisschop aan, na zestien jaar in Ethiopië te hebben gewerkt, het laatst als apos­to­lisch vicaris van Nekemte. Veertig jaar geleden - in 1978 - werd hij door kardinaal Alfrink tot bisschop gewijd.

Het plotselinge overlijden van mgr. Bomers was destijds een grote schok. Nog maar kort terug van een zware missiereis, werd hij op 62-jarige leeftijd getroffen door een hartaanval tijdens een korte wandeling. Diezelfde avond zou hij een diaken hebben gewijd, een wijding die door mgr. Jozef Punt moest worden overgenomen.

Het waren de jaren van polarisatie in de katholieke kerk­ge­meen­schap en dat leidde soms tot heftige taferelen, die we ons nu eigenlijk nauwelijks meer kunnen voorstellen.

Een jaar voor zijn overlijden had mgr. Bomers samen met zijn toenmalige hulp­bis­schop, mgr. J. Punt, het seminarie in Vogelenzang opgericht dat een integratie mogelijk maakte van de diocesane priester­oplei­ding en het al eerder gevestigde missionair diocesaan seminarie Redemptoris Mater. Het was vooral in dat kader dat ik met bisschop Bomers in contact kwam. In 1996 was hij me op een middag onverwacht voor de taak aan het seminarie wezen vragen.

Velen herinneren zich zijn geloofsmoed en vrijmoedig getuigenis, over­een­komstig zijn wapenspreuk: “Het woord Gods laat zich niet in de boeien slaan” (“Verbum Dei non est alligatum”). Hij was een moedig verkondigende en getuigende bisschop met een charisma dat door velen herkend werd. Moge Hij bij de Heer een voorspreker zijn!

Terug