Arsacal
button
button
button
button


Beste Klaas Dijkhoff...

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 18 september 2018 - 111 woorden

Beste Klaas Dijkhoff,

Ik ben niet katho­liek om een bepaalde persoon op deze aarde, maar vanuit mijn geloof in Jezus Christus, in Zijn Woord - zijn goede bood­schap -, de sacra­menten en vanuit mijn band met Maria.

Hoe gewond de kerk ook mag zijn, ik geloof in haar als ‘lichaam van Christus’.

Jammer dat je weggaat....

Met een harte­lijke groet

+ Jan Hendriks

P.S. Paste de open brief, in deze vorm, op de web­si­te van een poli­tieke partij?

P.S.2: pas na publi­ca­tie van bo­ven­staande zag ik de brief van pastoor Jan-Jaap van Peperstraten die zeker de moeite waard is om te lezen: http://zwartepeper.blogspot.com/2018/09/geachte-heer-dijkhoff.html

Terug