Arsacal
button
button
button
button


Speurtocht naar het toevertrouwde pand

Personeelsfeest bisdomcurie

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 september 2018 - 183 woorden
Speurtocht naar het toevertrouwde pand
ingang van de Tiltenberg
ingang van de Tiltenberg

Vrij­dag 21 sep­tem­ber was het personeelsuitje van de mede­wer­kers van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Nou ja, uitje: we bleven gewoon op De Tilten­berg, waar de curie sinds twee jaar is geves­tigd.

De mid­dag begon met een lunch en een pre­sen­ta­tie met een stukje ge­schie­de­nis van het bisdom. Een speur­tocht leidde de in groepen inge­deelde bisdom­me­de­werkers lang alle hoeken en gaten van het gebouw, waarna dit gedeelte werd af­ge­slo­ten met een quiz. De ‘uit­komst’ van de speur­tocht was een korte tekst die de titel is van een boek van de vroe­gere bisdom-archiva­ris Bertus Voets pr. en die tevens de wapen­spreuk is van de eerste bis­schop van Haar­lem na het herstel van de hiërarchie in 1853: “Bewaar het toe­ver­trouwde pand” (Depositum custodi).

Tot besluit genoten we met elkaar van een heer­lijke maal­tijd, waarbij bis­schop Punt de prijzen uitreikte voor de behaalde re­sul­taten bij quiz en speur­tocht. De personeels­mid­dag bood op deze wijze een goede gelegen­heid om met elkaar wat anders in contact te komen, met veel dank aan het comité dat de mid­dag op een heel leuke wijze gestalte heeft gegeven!

Terug