Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan Bovenkerk

Bij de door brand getroffen kerk

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 september 2018
Bezoek aan Bovenkerk
St. Urbanus waakt...
St. Urbanus waakt...
Bezoek aan Bovenkerk

Zaterdag 22 september heb ik de beide afgebrande kerken van ons bisdom bezocht: de St. Cornelius­kerk in Limmen, die in de steigers staat en de St. Urbanus­kerk in Bovenkerk (Amstelveen). De beide aan heilige pausen gewijde kerken hebben heel wat doorstaan. Hoe zal hun toekomst zijn?

Cornelius­kerk Limmen

Bij de Cornelius­kerk is dat eigenlijk al wel duidelijk: de herstel­werk­zaam­heden zijn in volle gang. De steigers en bouwketen zijn rond het gebouw geplaatst. Parochianen werken geweldig mee om alles voor elkaar te krijgen. De foto’s vindt U onder aan dit artikel.

Urbanus­kerk Bovenkerk

Voor de sint Urbanus­kerk moet nog worden bezien wat de beste weg is voor het gebouw. De parochie dacht al na over een breder gebruik van de kerk, maar zo'n gebruik moet natuurlijk beantwoorden aan de eisen voor een als kerk geconsacreerd of gewijd gebouw. Over hoe verder... zal in de komende weken meer duidelijkheid komen; de rijksdienst heeft de monumentenstatus van het gebouw gehandhaafd. Dat niet alleen katholieken meeleven bleek me wel bij het bezoek. En ook paus Urbanus blijft vanaf de gevel waken (zie foto)... (De foto’s van Bovenkerk vindt U naast dit artikel).

Op dit moment wensen we de mensen van Bovenkerk en de parochie Amstelland van harte veel sterkte en zegen toe.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug