Arsacal
button
button
button
button


Leren leiding geven aan parochies

Cursus voor besturen en pastoors

nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 september 2018
Leren leiding geven aan parochies

Leiding geven aan een parochie vraagt in onze tijd nieuwe 'skills': parochies worden samen­ge­voegd, kerken sluiten en gemeen­schappen die in zichzelf besloten zijn, moeten zich openen naar nieuwe mensen": hoe begeleid je parochianen in een veranderingsproces naar een nieuwe situatie? In Heiloo gaan priesters en kerk­besturen hiermee aan de slag.

Natuurlijk is hierin ervaring erg belangrijk. Al doende merken pastorale krachten wat werkt en wat niet. Daar komt bij dat de tijd niet zo gunstig lijkt voor nieuwe evangelisatie: er is zoveel negatief nieuws over de katholieke kerk en het goede dat wordt gedaan, wordt meestal niet opgemerkt.

Maar de kern van alles is toch dat we het evangelie willen leven, Jezus Christus in Zijn kerk willen navolgen, de sacramenten willen vieren en ontvangen en dat we de vreugde van de Blijde bood­schap, de vreugde van ons geloof willen uitdragen.

Pastoor en kerk­bestuur (parochie­bestuur) spelen in dit verhaal natuurlijk een belangrijke rol: voorwaarden scheppend en actief verkondigend, vierend en vóórlevend.

Het is belangrijk voor ons bisdom om hen daarin te steunen, te vormen en te stimuleren. Dat wordt onder meer gedaan door twee cursussen: de cursus "professioneel beheer en bestuur in de kerk" bestaat uit vier cursusdagen en wordt ook dit jaar weer in Heiloo gegeven. Vorige week zaterdag (22 september) was ik er voor de Eucha­ris­tie­viering en de opening van de dag. Op 24 november is alweer de laatste bijeenkomst van dit jaar, maar we hopen volgend jaar met een nieuwe aflevering te komen, want de cursus is zeer succesvol: ook dit jaar namen weer tussen de 40 en de 50 personen eraan deel.

Ook voor de pastoors is afgelopen vrijdag een cursus gestart met trainings­bureau Xpand. Ik heb een groot deel van de middag mee kunnen maken. Voor de aanwezige priesters was het niet hun eerste ervaring op dit gebied, er is al een training aan vooraf gegaan. In deze aflevering zijn ze uitgenodigd om samen met een kerk­bestuurslid te komen en wordt concrete training gegeven om de parochies te begeleiden in de processen waarvoor die staan. Het is niet een seculiere management­trai­ning waar het hier om gaat: de mensen van Xpand werken vanuit de geest van het evangelie met het volle begrip voor het geestelijk leider­schap van een pastoor. Ook deze training wordt gegeven in het missionair centrum van het Diocesaan heiligdom van Heiloo.

Dat het veel vrucht mag (blijven) dragen!

Terug